Conpot

Enklere polering på trange steder

Nortons sortiment med Vortex RapidFinish overflatebehandlingsrondeller har blitt utvidet med en mykere rondell som først og fremst er beregnet for polering av stål, rustfritt stål samt aluminium og andre ikke-jernmetaller.

Rondellen er spindelmontert, noe som gjør den egnet for bearbeiding på vanskelig tilgjengelige steder.

Den nye Vortex RapidFinish-rondellen er relativt myk, noe som gir større føyelighet og høyere avvirkning. Den er beregnet for bruk i elektriske eller pneumatiske maskiner for ulike bruksområder f.eks. innen mekaniske verksteder, støperier, bilkarrosseri- og billakkeringsverksteder, verfts-
og offshore industri, verkstedsindustri, produksjon av rustfrie detaljer for eks. næringsmiddelindustrien. Vortex RapidFinish brukes for polering og er takket være spindelmonteringen godt egnet for bearbeiding på trange steder, som f.eks. hjørner. I Vortex RapidFinish-sortimentet finnes det tidigere en hardere rondell som er egnet for grading. Rondellene har 150 mm diameter og 13 mm tykkelse. Spindelens diameter er 8 mm.

Vortex RapidFinish er produsert av polernylon med et patentert slipemiddel som i kombinasjon med en helt ny produksjonsmetode gir opp til dobbel avvirkningen sammenliknet med tradisjonelle overflatebehandlingsrondeller. Et nytt avansert bindemiddel gir økt levetid med opp til fordoblet antall bearbeidede detaljer pr. rondell med bibeholdt flatefinhet i henhold til produsenten. Rondellen har jevn og konstant avvirkning og gir høyere kvalitet på de bearbeidede detaljene uten igjensetting eller sjenerende lukt.

”Med denne nye spindelmonterte overflatebehandlingsrondellen, Vortex RapidFinish, utvides bruksområdet ytterligere, slik at polering på trange steder blir betydelig enklere” sier Audun Hjelseth, salgsansvarlig hos Saint-Gobain Abrasives AS.

Stikkord: