Conpot
  • MAN forsvaret

MAN valgt som leverandør til Forsvaret

Svenske og norske myndigheter er ferdig med sluttforhandlingene om kjøp av nye militære lastevogner til det svenske og norske Forsvaret fra Rheinmetall MAN Military Vehicles.

Anskaffelsen er et samarbeidsprosjekt mellom de to landene og har til hensikt å skaffe ulike typer militære lastevogner i en periode fra 2015 og frem til 2025.

Fornying av lastevognkapasiteten i Forsvaret vil styrke og effektivisere logistikkvirksomheten i landene betraktelig og gjør at vi kan starte utfasingen av den gamle lastevognparken. De nye lastevognene vil være høyteknologiske lastebiler tilpasset innsatsforsvarets nye struktur. På sikt vil vi få en enhetsplattform av kjøretøy med en vesentlig økt kapasitet.

Pansrede MAN-biler

De nye lastevognene vil blant annet være eller kunne pansres til et nivå som gir svært god beskyttelse for soldatene, og i tillegg til å ha avanserte kommunikasjonsløsninger og kommando- og kontrollsystemer.

Det har vært gjennomført omfattende forhandlinger med de aktuelle tilbyderne med bidrag både fra svensk og norsk side, samt at prosessen har vært støttet med eksterne resurser. Dette har sikret en god prosess i samsvar med de to landenes lover og regler for større offentlige anskaffelser.

Stikkord: