Conpot

Flere nye boliger i februar

Antall igangsettingstillatelser til nye boliger gikk opp med 48 prosent fra januar til februar, viser sesongjusterte tall. Men dette skjer etter et svært lavt nivå i januar, i følge ferske tall fra SSB.no

Ser vi bort fra januar i år og juli i fjor, har ikke det sesongjusterte tallet vært lavere siden februar 2012.

Tallene varierer en god del fra måned til måned, men den langsiktige trenden viser nå en flat utvikling i antall igangsettingstillatelser til nye boliger siden juli i fjor.

Oppgang også for andre bygg enn boliger

De sesongjusterte tallene viser at antall kvadratmeter bruksareal for andre bygg enn boliger som det ble gitt igangsettingstillatelser til, økte med 60 prosent fra januar til februar. Også her ser vi en tydelig økning fra et lavt nivå i januar. Den langsiktige trenden viser derimot nedgang siden august i fjor.

Tillatelse til 28 200 nye boliger siste tolvmånedersperiode

Ser vi på siste tolvmånedersperiode, ble det gitt igangsettelsestillatelse til 28 200 nye boliger. Det er en nedgang på 10,9 prosent fra forrige tolvmånedersperiode.

Det ble gitt tillatelse til bygging av 5,3 millioner kvadratmeter bruksareal til annet enn bolig i løpet av siste tolvmånedersperiode. Det er 1,6 prosent mer enn perioden før.

kilde: ssb.no

Stikkord: