Conpot

Asfalterer for Sørlandskommuner

Etter dagens anbudsåpning ligger NCC an til å få oppdraget med å asfaltere for Kristiansand, Søgne og Songdalen.

Kontrakten har er verdi på om lag 12,1 millioner kroner og samlet skal det legges 11 000 tonn asfalt.

Kontrakten innebærer reasfaltering av kommunale veier i de tre kommunene, asfaltering i forbindelse med VA-arbeid og en god del håndlegging av asfalt.

Kontrakten er en samlekontrakt for de tre kommunene, men det meste av arbeidet gjelder Kristiansand kommune.

– Vi er godt fornøyd med at vi nå ligger an til å vinne denne kontrakten. Dette er et viktig oppdrag for oss. Nå avventer vi endelig tilbakemelding, sier Jøl Arne Suggelia, distriktssjef i NCC Roads.

Arbeidet starter opp umiddelbart etter kontraktssignering, som er ventet i begynnelsen av april.

I anbudskonkurransen var det to tilbydere:

  • NCC Roads 12 141 500,-
  • Skanska Asfalt: 14 293 860,-

Stikkord: