Conpot

Signerer ny avtale verdt 94,5 millioner

Caverion sørger for at Rom Eiendoms nye kontorbygg ved Bergen jernbanestasjon blir et miljøvennlig passivhus til en pris på 94,5 millioner kroner.

Jarle Rognø, Salgssjef i Caverion Prosjekt Bergen, forteller at bygget har et moderne og spennende arkitektur, designet av Lund+Slaatto arkiteter.

– Vi har stor vekt på energi- og miljøvennlige løsninger og bygget skal oppføres som passivhus, og vil få energimerking A. I tillegg skal bygget skal tilfredsstille den internasjonale BREEAM Very
Good standard.

– For å få til dette skal Caverion levere sitt egetutviklede system KlimaTak, som kan regulere luftmengden netter behov på de enkelte steder i bygget, med for eksempel forskjellig kjøling på nord- og sørsiden av bygget. Bygget vil også få lysanlegg med bevegelse- og dagslysstyring som gir lavt energiforbruk til belysning. Varmeanlegg bygges som lavtemperatur med luft-vann varmepumpe og fjernvarme, sier Rognø.

Prosjektleder Lasse Smilden fra byggets totalentreprenør, LAB Entreprenør, sier de valgte Caverion som samarbeidspartner fordi selskapet har et stort fokus på miljø- og energivennlige løsninger.

– Caverion er en totalteknisk entreprenør som sikrer en god teknisk løsning totalt sett og de ga det mest økonomiske fordelaktige tilbudet til LAB.

Et passivhus er et hus som bruker lite energi til oppvarming. Hovedgrepene er passive tiltak som har lang levetid. Et passivhus er godt isolert, har svært lite luftlekkasjer, meget godt isolerte vinduer og dører og få eller ingen kuldebroer, samt et ventilasjonssystem som gjenvinner varmen.

Caverion skal levere rørleggerarbeid (eksklusiv sprinkler), ventilasjonsarbeid, elektriske installasjoner, automasjon og et sentralt driftskontrollanlegg. Kontrakten er verdt 94,5 millioner for selskapet.

Caverion har også prosjekteringsansvar for de tekniske anleggene, som ivaretas av Sweco AS, som er underleverandør på prosjekteringsarbeidene.

Caverion starter arbeidet august 2014 og skal være ferdig mai 2016. Bygget skal bli 15 000 kvadratmeter stort.

Stikkord: