Conpot

Krangel i Stortinget om kritikk av Lærdal-tunnel

De fire samarbeidspartiene er samstemte i sin kritikk av Stoltenberg-regjeringens hastevedtak om tunnel gjennom Lærdal og kaller vedtaket «lite skjønnsomt». Blokkene på Stortinget krangler om hva som skal skje videre med saken.

Mens Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre mener det ikke er nødvendig å åpne en formell sak med behandling i Stortinget, mener Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet at full stortingsbehandling er veien å gå, skriver Bergens Tidende.

Valget av E16-trasé i en fordyrende tunnel gjennom Lærdal ble ekstra betent da det ble kjent at daværende samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) hadde ringt sin statsrådskollega Bård Vegar Solhjell (SV), som hadde saken på sitt bord. Telefonsamtalen ble ikke journalført.

800 millioner

Statens vegvesens foretrukne trasé ville gå like ved Navarsetes eiendom i Lærdal, men ikke berøre den direkte. Kort tid før regjeringen gikk av i fjor høst, besluttet miljøvernminister Solhjell at E16 isteden skulle legges i en lang tunnel som doblet kostnadene til totalt 800 millioner kroner for hele prosjektet.

I januar besluttet de fire borgerlige partiene i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité at de ville undersøke saken.

Undersøkelsen er nå avsluttet med kritikk av Stoltenberg-regjeringen og Solhjell for å ha tatt en «lite skjønnsom beslutning, samtidig som den var av åpenbar politisk karakter». I tillegg hadde den ligget i departementet i halvannet år.

Krangler

Aps og kontrollkomiteens leder, Martin Kolberg, reagerer både på kritikken og de borgerlige partienes beslutning om å fremme en protokolltilførsel. Dette innebærer kritikk av en navngitt person som ikke er god praksis for komiteen, mener han og sier Stortinget må ta stilling til om Solhjells opptreden var «lite skjønnsom».

Unødvendig med en debatt for debattens skyld når realiteten er at stortingsflertallet er enige om at det var lite skjønnsomt å ta beslutningen, sier Venstres medlem i komiteen, Abid Q. Raja. (©NTB)

Stikkord: