Conpot

Tar ikke ansvar for sosial dumping

Ansvarsfraskrivelse. Det er Yrkestrafikkforbundets respons på Virke og NHO Logistikk- og Transport sin bagatellisering av sosial dumping innenfor vegtransport under en høring om sosial dumping på Stortinget.

Dette er for øvrig de samme organisasjonene som potensielt sparer penger på lønnsdumping.

Det er betegnende at arbeidsgiverorganisasjonene som i hovedsak organiserer bedriftene som utfører transporten, synes å være enig i Yrkestrafikkforbundets bekymringer. Dette gjelder NHO Transport og Norges Lastebileier-Forbund. I tillegg har Nettbuss Travel, som er organisert i Spekter, beskrevet en utvikling hvor de har gått fra 250 til 80 turbusser i løpet av få år.

De to organisasjonene som mener at kabotasje og sosial dumping ikke er problematisk, organiserer i hovedsak transportbestillerne, og er de som potensielt sparer penger på lave priser.

– Dersom Virke virkelig er redd for en minstelønn på 144 kr/time, og mener det utgjør uforholdsmessig regulering av næringen, er vel det et ganske sterkt uttrykk for at sosial dumping absolutt er tilstedeværende i turbilmarkedet, sier forbundsleder i YTF, Svein Furøy. Han mener Virke i stedet for å skyve fra seg ansvaret på vegne av sine medlemsbedrifter, bør bidra til at reiselivsbransjen begynner å sette krav til transporten de bestiller.

–At reiselivsnæringen er avhengig av billig transport, er ikke et godt argument for å godta sosial dumping, heller ikke leilighetsvis, fortsetter Furøy.

Når det gjelder dokumentasjon av de arbeidsvilkår våre medlemmer melder inn om, har FAFO og TØI i et forprosjekt beskrevet utfordringene. De er i gang med hovedprosjektet «arbeidspakke 4» på oppdrag fra departementet, som blant annet skal kartlegge lønnsforholdene.

–Utfordringen med å få frem reelle tall på dette problemet, er imidlertid at det er de som har noe å tjene på at problemet ikke kommer fram i lyset, som også sitter på tallene, avslutter Furøy.

Stikkord: