Conpot
  • Asfalt ncc

Konkurransetilsynet anker asfaltsaken

Konkurransetilsynet anker dommen mot NCC i den såkalte asfaltsaken. Oslo tingrett dømte selskapet for 100 millioner kroner mindre enn tilsynets vedtak.

Tilsynet ila NCC et gebyr på 140 millioner kroner i fjor for ulovlig samarbeid med Veidekke i perioden 2005 til 2008. I februar ble NCC dømt til å betale et gebyr på 40 millioner kroner.

– Vi mener at tingretten er kommet til feil konklusjon på flere punkter. Dommen ankes derfor i sin helhet når det gjelder NCC AB, mens overfor NCC Roads AS er anken begrenset til deler av rettsanvendelsen og utmålingen, sier juridisk direktør Karin Stakkestad Laastad i Konkurransetilsynet til E24.

Det ulovlige samarbeidet mellom NCC og Veidekke omfattet markedsdeling, pris- og anbudssamarbeid og utveksling av informasjon i forbindelse med anbud.

NCC ønsket ikke å kommentere saken til E24. (©NTB)

Stikkord: