Conpot

Kan ikke love full kompensasjon for økte avgifter

Den forrige regjeringen må ta ansvaret for endringene i den differensierte arbeidsgiveravgiften, mener statsminister Erna Solberg (H).

Hun lover kompenserende tiltak, men kan ikke garantere at bedriftene får refundert alle ekstrautgiftene som følger av økte avgifter i distriktene.

– Vi har tenkt å tilbakeføre de midlene vi får i merinntekt til de regionene de kommer fra. Men det er ikke enkelt å kompensere hver enkelt bedrift krone for krone, sa Solberg i Stortingets spørretime onsdag.

Hun avviste alle anklager fra Senterpartiet som mener regjeringen har vært for ettergivende overfor Brussel i denne saken.

– Dette er et resultat av vedtak fattet i EU i juni fjor, sa Solberg, som mente det var «spesielt» at den forrige regjeringen ikke orienterte Stortinget om saken.

– Et vedtak i EU er ikke det samme som et vedtak i den rødgrønne regjeringen, framholdt Sp-representantene Marit Arnstad og Trygve Slagsvold Vedum. (©NTB)

Fakta om differensiert arbeidsgiveravgift

  • Bedriftene betaler ulik sats på arbeidsgiveravgiften i ulike deler av landet. Hensikten er å redusere ekstrakostnadene ved å ansette personer i distriktene.
  • Norge er delt inn i ulike soner når det gjelder arbeidsgiveravgift. Satsen er per i dag 0 i Finnmark og Nord-Troms. Full avgift er 14,1 prosent.
  • Nye retningslinjer fra EU har flere sektorunntak enn tidligere. Dette gjør det ulovlig med differensiert arbeidsgiveravgift innen transport, energi, produksjon av stål og syntetiske fibre, finans og forsikring. I tillegg kommer foretak (i konsern) som utøver aktiviteter typisk for et hovedkontor.
  • På den annen side kommer nå skipsbygging, som tidligere har vært utenfor, inn i ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift.
  • Endringene i EUs regelverk for regionalstøtte ble vedtatt under den forrige regjeringen, som også hadde klart et forhandlingsutkast der dagens ordning utvides med 31 nye kommuner. Et slikt forslag ble lagt fram av den sittende regjeringen denne uken. (©NTB)

Stikkord: