Conpot

Ekebergbanen rustes opp og moderniseres

I denne omgang er det strekningen mellom Bråten og Ljabru som skal moderniseres.

Rehabiliteringen innebærer at broen over Nordstrandsveien på Sæter rives og erstattes med en ny og bredere bro som
innebærer at det nå endelig blir etablert dobbeltsporet drift over Nordstrandsveien.

Den nåværende trikkebroen på Sæter ble bygget i 1941 og har bare enkeltspor, noe som har sinket trafikken. Den nye broen forlenges med to meter på hver side og det etableres som sagt dobbeltspor.

Sæter stasjon

Stasjonen på Sæter skal også fornyes. Holdeplassen legges nærmere Nordstrandsveien og den får universell utforming samt enklere adkomst. Det gamle stasjonsbygget tas vare på, det er et av de få gjenværende etter arkitekt Glosimodt.

Strekningen forøvrig frem til Båten skal oppgraderes med nye fundamenter, skinner og sviller. Nytt
dreneringssystem skal også på plass. Når denne delen av Ekebergbanen er ferdig utbedret, forkortes reiseveien noe ved at to kurver rettes ut noe slik at hastigheten kan økes fra 55 til 70 km/t.

Moderne bybane

– Vi er svært glade for å kunne sette i gang arbeidene på Ekebergbanen. Spesielt bra er det at vi får en ny Sæter bru med dobbeltspor og at vi får rustet opp både skinnegang, strøm og holdeplasser. Ekebergbanen er en bane for fremtiden og alle muligheter ligger nå foran oss for å kunne utvikle Ekebergbanen til en moderne bybane til det beste for byen, sier konserndirektør for eiendom og utbygging i Sporveien, Per Magne Mathisen.

Resten av Ekebergbanen

Det foreligger planer om å ruste opp resten av Ekebergbanen mellom Holtet og sentrum. Trolig vil dette prosjektet realiseres i 2015.

Stikkord: