Conpot

Flere nye studentboliger

Det bevilges mer penger til studentboliger i 2014. Her kan du se en fylkesvis fordeling av tilskudd til studentboliger for 2014.

Kunnskapsdepartementet har fordelt omlag 359 millioner kroner til bygging av 1260 studentboliger i 2014. Tilgang på et sted å bo er viktig for å kunne studere. I et presset leiemarked med høye priser og få utleieboliger i forhold til behovet, er studentboliger særlig viktig.

Navn på studentsamskipnad   Est. ant. hybelenheter Sted
Studentsamskipnaden Stord/ Haugesund 50 Haugesund
Studentsamskipnaden i Agder 60 Kristiansand
Studentsamskipnaden i Stavanger 93 Sandnes + Stavanger
Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus 276 Oslo
Studentsamskipnaden i Ås 50 Ås
Studentsamskipnaden i Bergen 140 Bergen
Studentsamskipnaden i Trondheim 174 Trondheim
Studentsamskipnaden i Buskerud 50 Drammen
Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane 50 Sogndal
Studentsamskipnaden i Vestfold 58 Tønsberg
Studentsamskipnaden i Hedmark 2 Elverum
Studentsamskipnaden i Østfold 50 Halden
Studentsamskipnaden i Nordland 105 Bodø
Studentsamsk i Finnmark og Troms 50,5 Tromsø + Svalbard
Studentsamskipnaden i Telemark 50 Porsgrunn

Stikkord: