Conpot
  • Bildearkiv nybygg bygg energikrav

Fall i salg og igangsettelse av nye boliger

Salg og igangsettelse av nye boliger fortsatte fallet i februar, men nedgangen ser ut til å bremse opp, viser tall fra Boligprodusentenes Forening.

Nedgangen i boligsalget var i februar på 15 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor. Igangsettelse av nye boliger falt 14 prosent i samme periode.

– Både salg og igangsetting av nye boliger per februar ligger 26 prosent under nivået for 2013, sier administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentenes Forening.

Per januar lå salg og igangsetting av nye boliger 40 prosent under fjorårets nivå.

Oslo hardest rammet

– Den negative tendensen ser ut til å ha bremset opp, men situasjonen bekymrer oss fortsatt, sier Jæger.

Salgsnedgangen i januar og februar rammer alle byggtyper, mens for igangsettingen holder enebolig seg stabilt på nivå med fjoråret. Leiligheter og småhus faller kraftig. Det var i februar nedgang både i salg og igangsetting i de fleste av landets fylker, men særlig hardt rammet ble Oslo, med en nedgang på 55 prosent fra samme tidspunkt i fjor.

– Til tross for dårlig salg er det en fortsatt stigende optimisme blant aktørene, med en forventning om bedring i markedsbildet på både tre og tolv måneders basis, sier Jæger. (©NTB)

Stikkord: