Conpot

FoU-samarbeid for smartere bygg

Målet er økt kompetanse om fremtidens «smarte» energinett. Statsbygg har inngått en utviklingsavtale med NCE Smart.

Statsbyggs administrerende direktør Harald V. Nikolaisen signerte torsdag en kontrakt med styreleder Knut Johansen i NCE Smart (Norwegian Centre of Expertise Smart Energy Markets). Avtalen har en verdi på 2,25 millioner kroner.

Avtalen bygger videre på et FoU-samarbeid fra 2011-2013 og tester ut et nytt målekonsept bestående av trådløse sensorer på Campus Remmen (Høgskolen i Østfold). Dette vi gi bedre informasjon knyttet til energiforbruk og bruk av bygget.

Intelligent energisystem

Smart Grid blir ofte omtalt som fremtidens intelligente energisystem. Det omfatter toveis flyt av strøm og informasjon, hvor forbrukerne får kontinuerlig informasjon både om sitt eget forbruk og strømprisen. Det legger også til rette for fremvekst av såkalte “prosumenter”. Her er strømkunder ikke bare forbrukere, men de produserer også sin egen energi (for eksempel ved hjelp av solceller). Overskudd av lokalprodusert strøm kan i et Smart Grid enkelt selges tilbake til nettet.

– Det er vanskelig å si når Smart Grid-revolusjonen som utspiller seg i Europa vil nå Norge. Men for en stor aktør som Statsbygg er det viktig å ha et forhold til potensialet som ligger i denne utviklingen, ikke minst i et klimaperspektiv. Dette FoU-prosjektet gir viktig kunnskap om temaet, sier Strategi og utviklingsdirektør i Statsbygg, Bjørne Grimsrud.

Stikkord: