Conpot

Regjeringen vil gi flere differensiert arbeidsgiveravgift

Regjeringen foreslår å utvide ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift til å gjelde 31 nye kommuner.

Fakta om differensiert arbeidsgiveravgift

  • Bedriftene betaler ulik sats på arbeidsgiveravgiften i ulike deler av landet. Hensikten er å redusere ekstrakostnadene ved å ansette personer i distriktene.
  • Norge er delt inn i ulike soner når det gjelder arbeidsgiveravgift. Satsen er per i dag 0 i Finnmark og Nord-Troms. Full avgift er 14,1 prosent.
  • Nye retningslinjer fra EU har flere sektorunntak enn tidligere. Dette gjør det ulovlig med differensiert arbeidsgiveravgift innen transport, energi, produksjon av stål og syntetiske fibre, finans og forsikring. I tillegg kommer foretak (i konsern) som utøver aktiviteter typisk for et hovedkontor.
  • På den annen side kommer nå skipsbygging, som tidligere har vært utenfor, inn i ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift.
  • Endringene i EUs regelverk for regionalstøtte ble vedtatt under den forrige regjeringen, som også hadde klart et forhandlingsutkast der dagens ordning utvides med 31 nye kommuner. Et slikt forslag ble lagt fram av den sittende regjeringen denne uken. (©NTB)

– Ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift er et av de viktigste virkemidlene for å stimulere sysselsettingen i distriktene, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

31 nye kommuner

Det er 31 kommuner fra Nord-Trøndelag til Aust-Agder som har hatt svak utvikling i folketall, sysselsetting eller økonomisk vekst de siste årene, som regjeringen nå foreslår at skal omfattes av ordningen, skriver Finansdepartementet i en pressemelding.

Fra før av har bedrifter i kommuner i hele Nord-Norge nedsatt arbeidsgiveravgift. Forslaget forutsetter at EFTAs overvåkingsorgan (ESA) på nytt godkjenner ordningen for perioden fram til 2020.

Mener summen er negativ

Samtidig ønsker regjeringen å gjøre unntak for en rekke sektorer som ikke lengre vil få redusert arbeidsgiveravgift. Det får nestleder i Senterpartiet Trygve Slagsvold Vedum til å reagere.

– Det er bra at flere kommuner blir involvert i ordningen, men disse unntakene gjør dessverre at summen er negativ. Før kunne en bedrift få lavere arbeidsgiveravgift ved for eksempel å flytte regnskapsavdelingen ut av Oslo. Den gevinsten mister man med dette forslaget, sier Vedum til NTB.

Det er sektorene transport, energi, produksjon av stål og syntetiske fibre, finans og forskning som regjeringen ønsker å ta ut av ordningen.

– Det gjør forslaget til en avgiftsøkning for bedriftene, og til dårlig distriktspolitikk, sier Vedum. (©NTB)

Stikkord: