– Selv om vi ser positive signaler for tidsperioden april til juni, er det vanskelig å forutse hvordan arbeidsmarkedet vil utvikle seg på lengre sikt. Det er interessant å se at arbeidsgivere i syv av de ni bransjene planlegger å øke bemanningen, sier konsernsjef i Manpower Group, Maalfrid Brath.

Av de 750 norske arbeidsgiverne som deltok i undersøkelsen, svarer åtte prosent at de forventer å øke bemanningen, to prosent melder om reduksjon og 89 prosent planlegger samme bemanning som i dag. Dette er en økning siden forrige kvartal og er på samme nivå som andre kvartal i fjor.

Sesongjustert ligger forventet økning i sysselsettingen på 7 prosent.

Bemanningsplanene blant arbeidsgiverne er positive i alle regioner og i syv av ni bransjer.

Avventer utviklingen

I finans- og konsulentbransjen melder arbeidsgiverne om en økning i bemanningen på 19 prosent, det er tolv prosentpoeng høyere enn i forrige kvartal og seks prosentpoeng høyere enn på samme tid i fjor.

– Framtidsutsiktene for finans- og konsulentbransjen ser bra ut og ligger på et høyere nivå enn i hele 2013. Vi venter spent på resultatene for tredje kvartal for å se om optimismen blant arbeidsgiverne i bransjen vedvarer, sier Brath.

I industrien forventer arbeidsgiverne en økning i bemanningen på elleve prosent, mens olje og gass venter en økning i bemanningen på 8 prosent.

Sammenlignet med forrige kvartal planlegger arbeidsgivere økt bemanning i fem bransjer, mens det sammenlignet med samme periode i fjor ventes en nedgang i fem bransjer. Størst nedgang siste året ser ut til å være i handel og service, der arbeidsgiverne melder om en nedgang i bemanningen på ti prosentpoeng i forhold til samme tid i fjor.

Alle regioner venter økt bemanning

Arbeidsgivere i alle fem regioner i Norge forventer økt bemanningen neste kvartal, med de mest optimistiske bemanningsplanene på syv prosent for Østlandet og i sørvest. Også i Midt-Norge og Nord-Norge er det positive signaler med en forventet økt bemanning på seks prosent, mens arbeidsgiverne i Stor-Oslo planlegger økt bemanning på fem prosent. Sammenlignet med forrige kvartal er det en økning i forventet bemanning i fire av fem regioner.

Leave a comment