Conpot

Økning i byggekostnadene

Byggekostnadene for boliger gikk opp med 0,5 prosent fra januar til februar i år. Arbeidskraftskostnadene steg med 0,9 prosent, mens materialkostnadene økte 0,3 prosent i den samme perioden.

Lønnsstatistikken for 4. kvartal 2013 er regnet inn i byggekostnadene for februar 2014, og er dermed hovedårsaken til kostnadsøkningen fra januar.

Fra februar 2013 til februar 2014 steg kostnadene for bygging av eneboliger av tre og boligblokker med respektive 3,0 og 2,7 prosent. Materialkostnadene for de samme boligtypene økte henholdvis 2,2 og 1,8 prosent i den samme perioden.

Stikkord: