Conpot

Nydalen fornyes

Tettere på byen – nærmere naturen. Etter tyve år med transformasjon står Nydalen nå foran sin mest omfattende oppgradering siden de første fabrikkene ble byttet ut med kontor og bolig på midten av 90-tallet.

– Den nye masterplanen skal legge til rette for gode møteplasser og byrom som grunnlag for utvidet interaksjon mellom mennesker. Det sier Owe Tunby, salgs- og markedsdirektør i Avantor.

Han forteller at det akkurat som for tyve år siden er Avantor som står med begge hendene på rattet når Nydalen nå skal videreutvikles.

Selskapet er den eneste private aktøren i Oslo som arbeider på bydelsnivå, og Avantor har utviklet området bit for bit for å skape noe langt mer enn et storskala eiendomsprosjekt. Med langsiktig eierskap, tydelige tilstedeværelse og strategisk spisskompetanse har de bygd et helt lokalsamfunn langs Akerselva.

Møter vekst med visjoner

Oslos vekstprognoser forteller en entydig historie om tilflytning i stort omfang. – Dette er tilflyttere som ikke bare forventer at byen skal være bosted og arbeidsplass, men en urban, sosial arena for menneskelige møter og livsutfoldelse, forteller Terje Løvold, prosjektdirektør i Avantor.

– I arbeidet med en ny masterplan søker Avantor å imøtekomme nettopp disse utfordringene ved å adressere kommuneplan Oslo mot 2030. Hva kan Avantor gjøre i Nydalen for å være en aktør som bidrar til oppfylle politikernes visjoner, spør Løvold retorisk.

Han har engasjert arkitektkontorene MAD Arkitekter og danske COBE for å bidra til et plangrep som på den ene siden tar for seg ønsket om å optimalisere de kvalitetene som finnes i selve Nydalen.

– Samtidig handler masterplanen like mye om å koble Nydalen på resten av byen, sier partner i MAD Kurt Singstad.  – Målet er å skape en vital og levende bydel som henvender seg til omkringliggende områder som Storo og Bjølsen for å skape gode gangforbindelser og en helhetlig byvev.

Fra næringspark til nabolag

Både Avantor og MAD er tydelige på arbeidet dreier seg om å bygge videre på de mange kvalitetene som finnes i dagens Nydalen som resultat av den innovative næringsutviklingen som har foregått der de siste tiårene.

Dette handler i stor grad om å supplere arbeidsplasser med kulturtilbud, servicefunksjoner og ikke minst betydelig boligutvikling. Selv i Oslo-sammenheng har Nydalen en usedvanlig tett tilknytning til naturen gjennom grøntdraget langs Akerselva som løper tvers gjennom bydelen. Noe som gir grunnlag for å skape et miljø med helt unike kvaliteter og karakter.

–Det avgjørende i arbeidet med en ny plan blir å ha to tanker i hodet på én gang, avslutter Terje Løvold. – Nydalen skal komme nærmere naturen. Og tettere på byen.

Stikkord: