Conpot

Strid om prinsipper kan gi streikevår

Uenighet om pensjon og arbeidstid øker streikefaren, men duoen som innleder oppgjøret blir så å si alltid enige.

Mandag overleverer Arve Bakke i Fellesforbundet sine krav til Norsk Industri og Stein Lier Hansen i det såkalte frontfagsoppgjøret. Frontene er som vanlig steile på forhånd, men forhandlingene ender som regel med enighet.

– Det er sjelden det blir streik i frontfaget. Sist gang det skjedde var i 1996. I 2000 ble det også streik, men da var det et samordnet oppgjør. Begge ganger ble et anbefalt forhandlingsresultat nedstemt av medlemmene i uravstemning, sier Fafo-forsker Kristine Nergaard til NTB.

Hun vil ikke karakterisere streikefaren i vårens oppgjør, men anfører at krevende prinsippspørsmål kompliserer forhandlingene i så vel privat som offentlig sektor.

Prinsipper

I privat sektor er det kravet fra LO om tariffesting av pensjoner som volder størst besvær. I det offentlige oppgjøret er stemningen skjerpet som følge av konflikten mellom Utdanningsforbundet og KS om lærernes arbeidstid.

– Slike spørsmål legger føringer for avtalestrukturen langt fram i tid og griper inn i forhold knyttet til arbeidsgivers styringsrett, sier Nergaard.

Administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri uttalte tidligere denne uken at dersom pensjonsspørsmålet hadde vært en viktig sak for LO, så ville organisasjonen ha gått for et samordnet oppgjør.

– All historikk viser at pensjonsrettigheter er forhandlet fram i forbundsvise oppgjør, repliserte Fellesforbundets leder Arve Bakke overfor NTB.

Tidligere i år satte han så å si jobben på spill i kampen for å utjevne det arbeidstakerne mener er uheldige kjønnsforskjeller ved dagens pensjonssystem i privat sektor.

– Vi skal levere. Om ikke, er Fellesforbundet uten leder, sa Bakke i en spøkefull tone til Klassekampen.

LOs andre hovedkrav er opprettholdelse av kjøpekraften, altså det medlemmene sitter igjen med etter inflasjon og skatt. Arbeidstakerne har latt seg provosere av at NHO allerede under det siste møtet i kontaktutvalget med regjeringen fastslo at lønnsveksten må ligger under 2 prosent.

Lengre arbeidsdag

Arbeidsgiverne i Norsk Industri har i opptakten til lønnsoppgjøret fremmet krav om å utvide normalarbeidsdagen til klokken 21, men i LO-kretser avvises dette kontant. Arbeidstakerne hevder fleksibiliteten allerede er til stede i dagens regelverk.

– Vi kan ha kontinuerlig drift 24 timer i døgnet gjennom skiftordninger, og det kan avtales normalarbeidsdag innenfor tidsrommet fra 6 til 18. Fleksibiliteten er til stede. Det arbeidsgiverne ønsker å utvide, er ikke fleksibiliteten, men bedriftens styringsrett, sa forbundssekretær Jørn Eggum da Fellesforbundet før helgen holdt presseseminar i forkant av oppgjøret.

Eggum hevder kravet først og fremst er motivert ut ifra ønsket om å spare penger. En normalarbeidsdag til 21 vil gjøre det mulig å avvikle to skift uten å betale tillegg, poengterer han.

Administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri skapte også overskrifter da han tidligere i uka tallfestet årets smertegrense for lønnstillegg: En halv krone.

– Mitt mandat er et oppgjør som ender minst 0,6 prosentpoeng lavere enn fjorårets oppgjør, det vil si på 2-tallet. Det betyr at vi kan ikke være med på noe særlig mer enn en 50-øring, sa han. (©NTB)

Stikkord: