Conpot

Konkurstallene går ned

Konkurstallene fortsatte å synke noe i februar, og var 3,5 prosent lavere enn i februar i fjor.

For landet som helhet var tallet på konkurser og  tvangsavviklinger 439 i februar, mot 455 i februar i fjor, en nedgang på 3,5  prosent.

For januar og februar til sammen er det en nedgang på 2,5  prosent for landet sett under ett.

Det er store variasjoner i februartallene fra fylke til fylke.  I Sogn og Fjordane var reduksjonen på 50,0 prosent, i Hordaland på 45,8  prosent, i Rogaland 27,3 prosent. Dessuten var det noen fylker som hadde en økning.   Troms hadde en økning på 46,2 prosent, Oppland  en økning på 35,7 prosent, mens Østfold hadde en økning på 33,3 prosent i  februar.

Vi gjør oppmerksom på  at det for enkelte fylker dreier seg om svært lave antall konkurser og  tvangsavviklinger, slik at små endringer i antall kan gi store prosentvise  utslag.

Hva er konkurs og tvangsavvikling?

Konkurs åpnes når en person eller et selskap ikke er i stand   til å dekke sine forpliktelser eller når aksjekapitalen for selskapet er   oppbrukt.
Tvangsavvikling åpnes når et selskap har   meldt oppløsning, men unnlatt å melde endelig sletting i Foretaksregisteret –   eller når et selskap etter gjentatte purringer fra Foretaksregisteret ikke har   meldt inn styremedlemmer, styreleder, daglig leder og revisor. Et selskap kan   også tvangsoppløses hvis det ikke sender inn årsregnskap.

Stikkord: