Conpot

Nytt konsept for huseiere som ikke vil, kan eller har tid

XL-bygg Vi har gjennom flere år sett at mange huseiere har utfordringer med å få gjennomført egen rehabilitering, oppussing og tilbygg.

Man vet hva man ønsker seg, men har ikke løsningen derfra til ferdig utført prosjekt. XL-bygg tilbyr nå en slik løsning for huseieren i samarbeid med butikkenes egne proffkunder.

Lav pris er ikke nok

Byggevarehandelen har hatt en tendens til å predike at de er en faghandel med fokus på totalløsninger, for deretter å pøse på med pris-produktmarkedsføring mot privatmarkedet. Men lav pris på et eller flere enkeltprodukter har aldri fullført noe byggeprosjekt alene. Med konseptet Klappet & Klart tar XL-bygg sine butikker på seg rollen som tilrettelegger. De tar i mot privatkundens behov for utbedring av boligen, for deretter å koble inn sine proffkunder som befarer, gir tilbud og utfører oppdraget.

Aktiviteten gir håndverkerne mulighet til oppdrag i rolige perioder, samtidig som boligeier får utført oppdraget raskt og med god kvalitet. Konseptet knytter til seg lokale bedrifter som kjeden har tillit til og som de kan anbefale overfor sluttkunden.

Skal bli førstevalget

En lokal koordinator  organiserer kontakten og infoflyten mellom boligeier og håndverker. Vedkommende engasjerer øvrige ansatte etter behov slik at både boligeiere og Klappet & Klart-proffene blir fulgt opp på best mulig måte.

XL-bygg skal bli den fremste faghandelen i bransjen og ha tilleggstjenester som gjør oss til markedets førstevalg. Kjeden har i løpet årets to første måneder mottatt flere bekreftelser på at XL-BYGG-butikkene er i rute med oppkjøringen til lansering av Klappet & Klart og at det knyttes store forventninger til aktiviteten. Samspillet mellom Klappet & Klart-proffene og våre samarbeidende leverandører er etablert hos hver enkelt butikk.

Kan bli rimeligst

Konseptet kan appellere særlig til huseiere som prioriterer fritid og som vil betale for å få jobben gjort på en ordentlig måte.

– De som ønsker å snekre alt selv kombinert med høyt prisfokus på byggevarene vil nok ikke være vår hovedmålgruppe med Klappet & Klart. Men konseptet kan likevel kunne vise seg å gi laveste totalkostnad for boligeier siden vi har samarbeid med dyktige håndverkere med mye erfaring. De flinkeste utførende i bransjen jobber effektivt, ser gode løsninger underveis og tar i bruk de siste produktnyhetene. Dette betyr mer for prosjektets totalkostnad enn å spare 20 øre på løpemeterprisen for huseieren.

Vinn – vinn

Enklere løsninger for huseieren – jevnere tilgang på oppdrag for håndverkere. Det er klappet og klart for XL-BYGG sin befestelse som faghandel.

Stikkord: