Conpot

Lønnsdumping gir mindre gods på jernbane

Utenlandske transportselskaper med underbetalt arbeidskraft og svært lave kostnader tar en stadig større del av det norske transportmarkedet

Det viser seg at stadig mindre gods går på jernbane. Direktør Erling Sæther i NHO Logistikk og transport peker på tekniske problemer med innstillinger som årsaken til dette. – Vi mener det er grunn til å anta at billig lastebiltransport er en medvirkende årsak til at jernbanen nå taper kampen mot lastebilen, sier forbundsleder Svein Furøy i Yrkestrafikkforbundet, som en kommentar til dagens melding om at jernbanen siden 2008 har tapt godstrafikk tilsvarende 60 000 vogntog.

Etter hvert som utenlandske transportselskaper med underbetalt arbeidskraft og svært lave kostnader tar en stadig større del av det norske transportmarkedet, vil jernbanetransport tape ytterligere terreng i forhold til bilen.

– Det er altså ikke bare norske transportselskaper som kjenner eimen av sosial dumping i transportnæringen, sier Svein Furøy. Jernbaneverket har også selv uttalt at de mener liberalisering av transportmarkedet fører til en konkurransevridning bort fra gods på jernbanen.

– Jeg håper dette synliggjør hvorfor allmenngjøring innenfor gods og turbilsektoren vil ha ringvirkninger utover bransjen selv, avslutter Furøy.

Stikkord: