Conpot
  • Bildearkiv nybygg bygg energikrav

Stor nedgang for nye boliger

Antall igangsettingstillatelser til nye boliger gikk ned med 47 prosent fra desember 2013 til januar 2014, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en oppgang på 13 prosent måneden før, i følge ferske tall fra SSB.no.

Den store nedgangen for nye boliger skyldes blant annet at Oslo hadde gitt igangsettingstillatelse til flere større blokkprosjekter i desember, mens det bare ble gitt igangsettingstillatelse til bygging av 17 nye boliger i hovedstaden i januar.

Nedgang også for andre bygg enn boliger

De sesongjusterte tallene viser at antall kvadratmeter det ble gitt igangsettingstillatelser til for andre bygg enn boliger, gikk ned med 39 prosent fra desember 2013 til januar 2014.

Den langsiktige trenden viser nedgang siden august i fjor for antall kvadratmeter bruksareal til andre bygg enn bolig.

Tillatelse til 29 100 nye boliger siste tolvmåneders periode

Ser man på siste tolvmåneders periode, ble det det gitt igangsettelsestillatelse til 29 100 nye boliger. Det er en nedgang på 4,9 prosent sammenlignet forrige tolvmåneders periode.

Det ble gitt tillatelse til bygging av 5,2 millioner kvadratmeter bruksareal til annet enn bolig i løpet av siste tolvmånedersperiode. Det er 1,5 prosent1 mindre enn forrige tolvmåneders periode.

Stikkord: