Conpot

Gode resultater gir utbytte to år før tiden

Rekordhøyt antall boliger under bygging bidrar til å sikre fremtidig verdiskapning. Selskapets styre innstiller på utbytte.

Året 2013:

  • Inntekter på NOK 2,2 milliarder, EBITDA NOK 289 millioner (13,2 prosent)
  • 687 boliger overlevert til kjøper, 740 solgte boliger, 1474 boliger under bygging
  • EBITDA-margin (løpende avregning) på 16,3 prosent
  • NOK 690 millioner merverdi på tomtebank
  • Tomtekjøp i kjerneområdene
  • Styret foreslår et utbytte på NOK 0,50 per aksje for 2013

Fjerde kvartal 2013:

  • Inntekter på NOK 376 millioner, EBITDA NOK 2 millioner (0,4 prosent)
  • Mange igangsettinger og økende byggeaktivitet, men lavere salgstakt enn i tidligere perioder
  • 118 boliger overlevert til kjøper, igangsatt bygging av 296 boliger, 61 solgte boliger
  • Tomtekjøp i Oslo og Ski

Selvaag Bolig hadde driftsinntekter på 2,2 milliarder kroner, og EBITDA-resultat på 289 millioner kroner i 2013. EBITDA-marginen for året 2013, basert på løpende avregning, var 16,3 prosent.

– Salgs- og produksjonsvekst i tidligere år førte til at 2013 ble et godt år for Selvaag Bolig. Selskapets solide finansielle posisjon og gode resultater over tid gjør at styret innstiller på et utbytte for 2013 på 50 øre per aksje. Vi har kommunisert at dette skulle bli en utbytteaksje, og utbyttet kommer nå to år tidligere enn det vi har sagt før, sier administrerende direktør Baard Schumann.

Godt salg i siste halvdel av 2012 og i første halvdel av 2013 ga byggestart for 1083 boliger i 2013. Ved utgangen av året hadde selskapet 1 474 boliger under bygging med en samlet salgsverdi på omlag 5,4 milliarder kroner. Selskapet hadde kun åtte ferdigstilte boliger som ikke var solgt.

– Ettersom 75 prosent av boligene som er under bygging er solgt, men først inntektsføres når de overleveres til kjøper, vil dette skape store verdier for selskapet i årene som kommer, sier Schumann.

Som tidligere kommunisert, og i tråd med selskapets planer, ble det overlevert få boliger i fjerde kvartal. Dette reflekteres i driftsinntektene og EBITDA-resultatet for kvartalet som var på henholdsvis 376 millioner kroner og 2 millioner kroner. Ettersom boligsalg resultatføres først ved overlevering til kjøper, har resultatet for fjerde kvartal ikke sammenheng med boligsalget i 2013. EBITDA-marginen, basert på løpende avregning, var på 11 prosent for fjerde kvartal. Denne marginen inkluderer boligene som var under bygging i kvartalet.

En ekstern verdivurdering fastsetter verdien av Selvaag Boligs ubebygde tomter til 2 443 millioner kroner. Dette er 690 millioner kroner mer enn tomtenes bokførte verdi. I løpet av 2013 har selskapet, i tillegg, styrket tomteporteføljen ytterligere i blant annet Oslo, Bærum, Ski og Sandnes, og besluttet å etablere seg i Trondheim.

I 2012 var driftsinntektene for året totalt på 2,8 milliarder kroner og EBITDA-resultatet 511 millioner kroner. For fjerde kvartal 2012 var driftsinntektene 1,25 milliarder kroner og EBITA-resultatet 229 millioner kroner. Driftsresultatet i 2012 var positivt påvirket av resultat fra salg av tomter og næringsbygg på til sammen 124 millioner kroner.

Rapport for Q4 2013 kan lastes ned her: https://www.selvaagbolig/investor

Stikkord: