Conpot

Ingen god ventilasjon uten god innregulering

Et godt innregulert anlegg er viktig for å få god ventilasjon og energieffektiv drift, og unngå trekk, lyd eller andre driftsproblemer.

Gode kunnskaper og praktisk opplæring er nødvendig for riktig og effektiv innregulering. Spesielt krever innregulering av VAV-anlegg god systemforståelse og kunnskap om hvordan slike anlegg skal håndteres.

Faglig påfyll

På ventilasjonskursene til Sintef Byggforsk får du faglig påfyll og mulighet til å diskutere faglige problemstillinger.

Målgruppen er saksbehandlere i prosjektering og utførelse av ventilasjons- og klimaanlegg, innreguleringspersonell, samt kontrollører og driftspersonell.

Kurs i VAV

Formålet med behovsstyrt ventilasjon er å redusere kostnadene ved oppvarming, kjøling og transport av ventilasjonsluft i forhold til anlegg med konstant frisklufttilførsel, uten å gå på akkord med kravene til inneklima.

Hensikten med VAV-kurset er å få bedre kunnskap om hvilke krav som bør stilles til et VAV-anlegg, innsikt i hvordan anlegget bygges opp, tilhørende instrumentering og automatikk, innreguleringsmetodikk, fallgruver, samt dokumentasjon ved overlevering.

Kurset bygger på grunnleggende kunnskap fra innreguleringskurset. Det legges vekt på gode teoretiske og praktiske kunnskaper om prosjektering, innstilling/innregulering, dokumentasjon og bruk av denne type anlegg gjennom forelesninger, demonstrasjoner og øvelser.

Påmelding

Kursene finner sted ved Sintef Byggforsk i Forskningsveien 3B, Oslo. Les mer og meld deg på her.

Stikkord: