Conpot

Bidro til kortere byggetid

Takket være Ruukkis nøkkelferdige leveranse får den norske oljehovedstadens undervannsroboter tak over hodet.

Ruukkis leveranse består av en bærende stålkonstruksjon, utvendige og innvendige vegger, bærende takplater, taktekking med isolasjon for hele bygningen samt et stort antall vinduer og takvinduer.

Petroleumsindustrien

Norges petroleumsindustri har preget Stavangers industri og næringsliv siden slutten av 60-tallet. I de siste årene har økonomien gått spesielt bra, noe blant annet landets høyeste eiendomspriser vitner om.

På Forus i oljebyen Stavanger , bare et steinkast fra det statseide norske oljeselskapet Statoils hovedkontor, avsluttes i disse dager et unikt samarbeidsprosjekt mellom Ruukki og eiendomsselskapet Seabrokers Eiendom AS. Etter litt over over fem måneders byggearbeider så avsluttes i mars byggingen av en 10 000 kvadratmeter stor og tolv meter høy verkstedhall for ROV-er (Remotely Operated Underwater Vehicle) – undervannsroboter.

Unn-Iren Salmelid i Seabrokers har satt spesielt stor pris på Ruukkis erfaring innen nøkkelferdige leveranser.

– De kom praktisk talt som et tog og monterte hele stålkonstruksjonen på tre måneder. Det var bare for oss å rydde plass, sier hun.

Prefabrikering bidrar sterkt til forsering av fremdriftsplanen

– Ruukkis erfaring med leveranser av ferdigbygg i stål var en viktig faktor for å velge selskapet som samarbeidspartner. Selv om Rogaland er et «betongfylke» ville et betongbygg vært langt mindre hensiktsmessig både tids- og kostnadsmessig, sier Unn-Iren Salmelid.

Ruukki har gjennomført flere tilsvarende prosjekter i Sverige og Finland. Verkstedhallen i Stavanger er det første i Norge. Salmelid forteller at et viktig krav for samarbeidsprosjektet var at gjennomføringsperioden skulle være kort. I tillegg var også prisen viktig. Ruukki startet montasjearbeidene i oktober 2013, og kommer til å avslutte arbeidene våren 2014.

Detaljert planlegging og leveranser i tide

Senior project manager i Ruukki Jyrki Suokas mener det er den korte byggetiden som gjør nettopp dette prosjektet så interessant.

– Bygget ble levert som en totalpakke. Leveransene kom i vogntog etter «just in time»- prinsippet. I det betongarbeidene var ferdige (utført av annen leverandør) så ble stålarbeidene umiddelbart startet opp. Slik ble verkstedbyggets åtte-ni haller bygget rett etter hverandre.

– Derfor er det helt riktig å si at prosjektet «kom som et tog». Prefabrikkerte konstruksjoner og detaljert planlegging gjør montasjearbeidene raskere og øker sikkerheten på byggeplassen, sier Suokas.

Account manager Knut Henning Iversen i Ruukki forteller at Stavanger er et marked i sterk vekst. Oppdraget for Seabrokers Eiendom mener han var preget av god samarbeidsånd.

– Det er mye byggeaktivitet i byen, sier Iversen som nå håper flere i distriktet skal se fordelene av stål og nøkkelferdige leveranser.

Undervannsoboter har en helt spesiell rolle i den norske oljehistorien

I pionertiden på seksti- og syttitallet var det dykkere som gikk ned i havdypet for å utføre de risikofylte konstruksjons- og vedlikeholdsarbeidet. Ekofisk, som var det første drivverdige funnet på norsk sokkel, lå på mellom 60 og 80 meters dyp og senere funn lå på flere hundre meters dyp.

På slutten av 70-tallet jobbet så mange som 400 norske dykkere i Nordsjøen. I alt 17 dykkere omkom på de norske oljefeltene i Nordsjøen. Langt flere fikk livsvarige helseskader, noe som blant annet er blitt levende skildret i fjorårets nervepirrende thriller «Pioner», hvor også Finland er medprodusent. Etter hvert ble dykkerne erstattet med undervannsroboter – ROV-er som i dag utfører det aller meste av arbeidet under havoverflaten.

Sluttbrukeren av verkstedhallen som Ruukki bygger er Oceaneering AS, som skal anvende anlegget til test og reparasjon av disse fascinerende fartøyene. Til det trengs det enorme verkstedhaller med tunge hydrauliske løftekraner.

Stikkord: