Conpot

Betonmast leverer solide resultater

Fjorårets omsetning ble på hele 2,7 milliarder kroner, med et resultat før skatt på 85 millioner kroner. Dette gir en resultatgrad på tilfredsstillende 3,2 prosent.

Selskapets strategi fra 2011 satte et vekstmål på 2,5 milliarder i 2013. Med en omsetning på 2.663 millioner kroner, kan konserndirektør Jørgen Evensen konstatere at målet er nådd med god margin.

Solid vekst

– Fjorårets vekst var på hele 32 prosent, fra en omsetning på 2.017 millioner i 2012. Dette kommer på toppen av en vekst på 142 prosent i 2012. Når vi samtidig leverer et solid resultat på 85 millioner før skatt, er det lov å være godt fornøyd, sier konsernsjef Jørgen Evensen.

Dyktige medarbeidere

– Den utviklingen som selskapet har hatt hadde ikke vært mulig uten noen av bransjens beste medarbeidere på laget. Vi er nå blitt 800 stykker, fordelt på 13 selskaper fra Arendal til Trondheim. Og i Sverige. Det er disse som gjennom sin daglige innsats på og for prosjektene som gjør det mulig å skape så stor vekst med slike marginer, sier Evensen.

Betonmast går inn i 2014 med en ordrereserve på hele 2,6 milliarder kroner.

Sykefraværet i Betonmast konsernet var på 5,4 prosent, som var det samme som året før.

– H-verdien ble redusert fra 8,8 til 5,6. Vi er inne i en positiv utvikling, men H-verdien er fremdeles over målsettingen vår. Vi vil videreføre og øke fokus på forebyggende tiltak for å nå målene våre, avslutter Evensen.

Stikkord: