Conpot

Evalueringsverktøy for skoleanlegg

Sintef Byggforsk tilbyr nå et evalueringsverktøy for skoler som ønsker å kartlegge brukernes erfaringer med skoleanlegget.

Skoleanlegget har stor betydning for elevenes og lærernes skolehverdag. De fysiske rammene kan virke stimulerende eller hemmende for undervisning, læring og sosialt liv på skolen. Evalueringsverktøyet legger vekt på funksjonelle og estetiske sider ved den fysiske utformingen.

 Realiserer skolens mål og ambisjoner

– Det overordnete målet med evalueringen er å få innsikt i hvordan utformingen og bruken av skoleanlegget kan bidra til å realisere skolens mål og intensjoner, forteller Karin Buvik, seniorforsker ved Sintef Byggforsk og forfatter av fagboken.  – Internevaluering kan brukes til å bygge opp kunnskap som er nyttig i en videre kvalitetsutvikling av skoleanlegg, ved planlegging av nye og rehabilitering av eksisterende anlegg, sier Buvik. – Kanskje kan skolen gjøre bedre bruk av sine lokaler og uterom?

 Pedagogikk og arkitektur på dagsorden

Internevaluering av skoleanlegg kan også være en måte å rette oppmerksomheten mot forholdet mellom pedagogikk og arkitektur. Internevaluering kan sette skolens utforming på dagsorden og bidra til diskusjoner om hvordan fysisk utforming kan påvirke læring og sosialt liv i skolen. Internevaluering kan derved gi økt innsikt i hvilke forhold ved arkitekturen, interiørene og uterommene som fremmer eller hemmer de sentrale målene for elevenes læring, sosialisering og dannelse. Pedagogiske og sosiale mål kan sies å være «oversatt» til skolens fysiske utforming.

Etter at et skoleanlegg har vært i drift et par år, bør det gjennomføres en evaluering for å innhente kunnskap som kan være nyttig i en kvalitetsutvikling av framtidige skoleanlegg. Innhenting av brukernes erfaringer på enkelte nybygde skoler kan bli oppdrag som arkitekter gjerne kan påta seg.

 Ekstern evaluering trengs også

Siden det nøkterne blikket utenfra kan savnes i en internevaluering, kan det også være behov for ekstern evaluering. Mange planleggere har lenge etterlyst innhenting av erfaringer, interne og eksterne evalueringer. Arkitekter kan gjøre en god jobb i forbindelse med evalueringer, og rapporten fra Sintef Byggforsk kan gi innspill til arkitekter som ønsker å bidra til innhenting av erfaringer.

 Opplegg og evalueringsmetode

Med denne fagboken blir det altså tilbudt et evalueringsverktøy for skoler som ønsker å kartlegge brukernes erfaringer med skoleanlegget. Boken inneholder forslag til evalueringsmetoder og skjemaer som kan brukes under selve evalueringsprosessen.

Stikkord: