Conpot

Favorisering og løftebrudd i bygg og anlegg

Så mange som 2 av 3 toppledere i entreprenørfirmaer har favoritter på jobb. Kun 2 av 5 holder sine egne løfter, viser en ny undersøkelse.

Her scorer entreprenørsjefer best:

  1. Sørge for et fysisk trygt arbeidsmiljø: 89%
  2. Rettferdig behandling uavhengig av kulturell eller etnisk tilhørighet: 84%
  3. Rettferdig behandling uansett seksuell legning: 84%
  4. Rettferdig behandling uavhengig av kjønn: 83%

Her scorer entreprenørsjefer dårligst:

  1. Ikke favorisere: 33%
  2. Informere om viktige saker og endringer: 36%
  3. Fordele oppgaver og koordinere arbeidet: 39%
  4. Forfremme dem som fortjener det: 39%

Er du sjefens kjæledegge? Da har du gode vilkår i hundrevis av selskaper og virksomheter i bygg- og anleggsbransjen. Det viser en omfattende undersøkelse gjennomført av analyse- og rådgivningsselskapet Great Place to Work blant nesten 2000 mellomledere i Norge. 241 av disse jobber i entreprenørfirmaer.

– Favorisering kan forsurne arbeidsmiljøet i en hel bedrift. Har du opplevd å bli forbigått av en kollega som står på spesielt god fot med ledelsen, kan du skrive under på hvor demotiverende det føles. Misfornøyde ansatte yter sjelden sitt beste, noe som skader produktivitet, verdiskaping og evne til økonomisk vekst, sier Sverre Simen Hov, kommunikasjonsleder i organisasjonen Lederne.

Bare 33 prosent av respondentene fra entreprenørfirmaene svarer at toppledelsen ikke favoriserer noen medarbeidere fremfor andre. Snittet for alle bransjer ligger på 43 prosent. – Dette er fryktelig svake tall for entreprenørselskapene. I enkelte selskaper virker det å være en sterk ukultur i ledelsen, sier Jannik Krohn Falck, partner i Great Place to Work Norge. I Europa gjennomfører selskapet undersøkelsen med over 1,3 millioner deltakere fra over 2100 virksomheter i 19 land.

Sykefraværet til himmels

– Vi ser faktisk mer favorisering på norske arbeidsplasser enn hos de 100 dårligste europeiske bedriftene som deltok i studien i 2013. Disse tallene bør bedriftsledere, aksjonærer og politikere ta på alvor. Favorisering skaper mistillit, og vi kan påvise en tydelig sammenheng mellom tillitsbasert lederskap, økonomisk vekst og sykefravær, understreker Krohn Falck.

Han viser til at sykefraværet hos de 100 dårligste arbeidsplassene i målingen er 70 prosent høyere enn hos de 100 beste. – Selv middelhavsfarerne i undersøkelsen har 50 prosent høyere sykefravær enn de beste bedriftene. Det er snakk om mye penger, og er en nyttig påminnelse om hvor viktig det er med godt, rettferdig lederskap, sier Krohn Falck.

Trives på tross av sjefen

Toppledere i entreprenørfirmaer får også passet sitt påskrevet når det gjelder evnen til å fordele oppgaver og ansvar. Kun 39 prosent av bransjens mellomledere er fornøyd med sin overordnede på dette feltet. Bare 36 prosent mener ledelsens informerer om viktige saker og endringer, og kun 39 prosent melder at forfremmelser går til de som fortjener det mest. Til tross for dette forteller 79 prosent av respondentene i entreprenørbransjen at de totalt sett trives på jobb, 78 prosent føler at arbeidet betyr mer for dem enn bare en jobb. 86 prosent rapporterer om godt samhold og mye omsorg mellom kolleger på arbeidsplassen.

(Pressenytt)

Stikkord: