Conpot
  • kran anlegg

Misforståelse forsinker politiets beredskapssenter

Byggingen av politiets beredskapssenter blir forsinket på grunn av en misforståelse om forskjellen på brutto- og nettokvadratmeter, ifølge Statsbygg.

Rett før jul varslet regjeringen at beredskapssenteret må utsettes på ny. Årsaken var at Politidirektoratets forslag til byggeprogram innebar en nær dobling av senterets areal.

Men ifølge Politiforum skyldes forsinkelsen en misforståelse. Statsbygg ble i sin tid bedt om å utrede tomtealternativer for 18.600 bruttokvadratmeter. Alnabru ble anbefalt, men forslaget innebar et beredskapssenter på 18.600 nettokvadratmeter – tilsvarende godt over 30.000 bruttokvadratmeter.

– Det betyr med andre ord ikke at beredskapssenteret har est ut, men her er det noen som ikke har skjønt forskjellen på brutto og netto, sier Hagbarth Vogt-Lorentzen i Statsbygg.

Misforståelsen ble oppdaget for et år siden, og et nytt skisseprosjekt er satt i gang for å se om tomta på Alnabru fortsatt er egnet, noe Statsbygg har tro på. Skissen er ventet å være ferdig i oktober.

Etter 22. juli 2011 varslet den daværende regjeringen at et nytt beredskapssenter, som skal samle blant annet politiets beredskapstropp, bombegruppe, hundetjeneste og helikoptertjeneste, kunne stå klart innen 2018.

– Totalt sett, hvis ting går på skinner, snakker vi ferdigstillelse i 2019, tror Vogt-Lorentzen. (©NTB)

Stikkord: