Conpot

Implenia utbedrer strekningen mellom Bråten og Ljabru

Kontrakten for trikkeprosjektet er signert med Sporveien Oslo AS.

Implenia har signert kontrakten fra Sporveien Oslo for spor- og underbygningsarbeider på strekningen mellom Bråten og Ljabru på Ekebergbanen i Oslo. Tildelingskriteriene besto 80 % av pris og 20 % på gjennomføringsevne, herunder arbeidsmetodikk og fremdriftsplan. Implenia ble prekvalifisert for dette prosjektet i november 2013 og leverte anbudet 7. januar 2014.

Entreprisen omfatter spor- og underbygningsarbeider på strekningen Bråten til Ljabru, ny holdeplass og trikkebro på Sæter og henstillingsspor på Ljabru. Den eksisterende trikkebroen på Sæter som går over Nordstrandveien har kun enkeltspor og sinker trikketrafikken over Ekeberg og Nordstrand til Ljabru. Denne broen skal rives og erstattes med ny bro med dobbeltspor. For å gjøre plass til dobbeltspor skal også det gamle stasjonsbygget på Sæter rives.

Tilbudssummen er på 63,4 millioner kroner og arbeidene vil starte opp i mars 2014, med planlagt ferdigstillelse av hovedarbeidene i oktober 2014.

Prosjektet passer meget godt inn i Implenias satsing på spor og jernbanetekniske tjenester. Implenia ser frem til gjennomføring av dette prosjektet.

Stikkord: