Conpot

Store endringer med nye krav

Mye har skjedd mye innen fuktrelaterte problemstillinger de siste månedene. Årets fuktseminar tar for seg nye regler, standarder og krav.

iktige endringer i standarder, normer og krav fra eiendomsmeglerne vil få stor innvirkning på virksomheten til de som bygger, takserer og omsetter fast eiendom. Endringene betyr i praksis at det blir nødvendig med tilstandsrapport når et hus skal selges, og denne vil blant annet beskrive fuktskader. Samtidig advarer helsemyndighetene tydeligere enn før mot fuktskader som inneklimaproblem.

Ulike syn

Går vi mot et boligmarked der teknisk kvalitet betyr mer? På Nasjonalt fuktseminar i Oslo den 10. april vil du få svar på dette og mer fra representanter for eiendomsmeglerne, de bygningssakkyndige og huseierne, som vil legge fram ulike syn. Seminaret arrangeres av SINTEF Byggforsk og Mycoteam as.

– Nå kan det bli vanskeligere å få full pris for bygg med fuktskader, og vi håper naturligvis at dette etterhvert fører til bedre bygg og friskere folk. Men det er mye teori som må omsettes til praksis, og da dukker det gjerne opp overraskelser, sier seniorforsker Sverre B. Holøs ved SINTEF Byggforsk, som ser fram til et seminar med mange nyheter og friske diskusjoner.

Strengere krav

Kravene til dokumentasjon av fuktigheten ved nybygging vil bli strengere, og det vil få konsekvenser for de som bygger. På seminaret vil to kommende standarder bli presentert, fulgt av en diskusjon om konsekvensene av å ta i bruk disse standardene.

Både nye og kommende endringer vil bli gjennomgått, slik at deltakerne kan stille godt forberedt på den nye virkeligheten. I tillegg vil man se nøyere på noen svært aktuelle konstruksjoner og skadetyper, og ikke minst hvordan disse behandles.

På oppfordring fra tidligere deltagere vil det i år bli satt av mer tid til å stille oppklarende spørsmål til foredragsholderne.

Tid og sted

Nasjonalt fuktseminar finner sted torsdag 10. april 2014 kl. 08.30-16.30 på Ullevaal Business Class (UBC), Ullevål Stadion. Påmeldingsfrist er 3. april 2014.

Les mer og meld deg på her.

Stikkord: