Conpot

Lemminkäinen velger Sandvik DT1131i-rigger

Lemminkäinen velger intelligente Sandvik DT1131i-rigger for Tampere Rantaväylä-tunnel i Finland

Tekniske spesifikasjoner

 • Dekning: 20–183 m2
 • Hulldiameter: 43–64 mm
 • Hullengde: 3344–6085 mm
 • Bommer: 3 x  SB150i
 • Støtte for løftet bom: Nei
 • Mating: 2 x TF5i 12–21 fot
 • Steinbor: 3 x RD525
 • Kontroll- og operativsystem: iDATA
 • Lengde (med standard mating): 17 780 mm
 • Bredde (boring): 3860 mm
 • Høyde (boring): 4690 mm
 • Vekt (standard/med universalbom): 44 000 / 48 000 kg

 

Lemminkäinen Infra Oy, den største entreprenøren innen infrastruktur i Finland, valgte Sandvik DT1131i-tunnelrigger for utboring av en veitunnel i Tampere i Finland. Riggene, som er bygd i Tampere, skal stå for utboringen av den 2,3 kilometer lange bypasstunnelen, en del av Europavei 12 mellom Santalahti og Naistenlahti.

Tunnelprosjektet i Rantaväylä, «Lakeside Route», tar sikte på å utvikle de sentrale områdene av byen Tampere. Tunnelen vil redusere problemet med gjennomfartstrafikk i byområdene samt legge til rette for utvidelse av sentrum og boligområdene ved innsjøen Näsijärvi.

Lakeside Route Tunnel er en del av Europavei 12 i Finland. Den består av to separate tunnelløp, hver med to enveiskjørte kjørefelt. Tunnelinnløpet får en bredde på 14 meter og er 7,5 meter høyt. Den totale lengden på tunnelen er på 2,3 kilometer, hvorav 2,22 kilometer går gjennom stein. Den gjenværende delen bygges i betong. Klargjøringsarbeidet begynte i oktober 2013, og tunnelen skal etter planen åpne for trafikk i 2017. Budsjettet for prosjektet er på 180 millioner euro.

Det er dannet en allianse i forbindelse med tunnelbyggingen som består av utvikleren, kontraktøren og designere, og partene har underskrevet en fellesavtale for beregnede kostnader og andre KPI-er samt risikodeling. En slik alliansemodell er forholdsvis ny i entreprenørbransjen, og samarbeid og felles nyskaping fra utvikler, kontraktør og designere forventes å gi betydelige kostnadsbesparelser. Partene i Lakeside Route Alliance er Lemminkäinen Infra Oy, byen Tampere, finske transportmyndigheter, konstruksjons- og designselskapet A-insinöörit Oy og konsulentselskapet Saanio & Riekkola Oy.

Intelligent riggteknologi

Sandviks avtale med Lemminkäinen inkluderer levering av to Sandvik DT1131i-tunnelrigger. Lemminkäinen valgte Sandvik på grunn av den intelligente riggteknologien, som er ideell for utfordringene i dette prosjektet, samt på grunn av Sandviks omfattende lokale service og støtte.

Sandvik DT1131i er en intelligent datastyrt tunnelrigg med tre bommer som er utviklet for utboring av tunneltverrsnitt på mellom 20–183 m2, inkludert boring av boltehull og mekanisert langhullsboring. DT1131is intelligente automatiske funksjoner og avanserte boreteknologi garanterer ekstremt nøyaktig utboring og reduserer styrken på og mengden skadelige vibrasjoner som forårsakes av sprengning, samt forenklet prosjektstyring.

5 modeller

DTi-riggene fra Sandvik er tilgjengelige i fem modeller for en rekke bruksområder. Alle har blant annet følgende funksjoner:

 • IDATA-styringsystem med full automatisk boring.
 • Optimaliserte høyfrekvente RD525 (25 kW) borhammere.
 • iSURE-programvare for tunnelplanlegging
 • Navigering med totalstasjon
 • Robuste bommer
 • Full innhenting av MWD, produksjons- og prosessdata
 • Ekstern tilgang, WLAN-tilkobling og webbasert dataoverføring
 • Romslig FOPS-sertifisert 3i-førerhus
 • Ergonomisk utformet arbeidsstasjon med avanserte kontroller

Sandviks tunnelrigger er bygget like i nærheten av den fremtidige Lakeside Route-tunnelen. I over 50 år har Sandviks fabrikk for borerigger gitt byen Tamperes status som ett av verdens ledende områder innen boreforskning og -utvikling. Fabrikken er en del av Sandvik Group og Construction-virksomheten.

Lemminkäinen har lenge vært kunde av Sandvik og er den største entreprenøren innen infrastruktur i Finland, og de driver virksomhet i en rekke andre land, blant annet Sverige, Norge, Danmark, Russland, Estland, Latvia og Litauen.

Stikkord: