Conpot

Første vedtak om nytt regjeringskvartal før sommeren

Med støtte fra fagfolk og innspill fra berørte vil regjeringen før sommeren få på plass hvor framtidens regjeringskvartal skal ligge og hvor mye som skal bygges.

Spørsmålet om bevaring eller riving av Høyblokka og Y-blokka må derimot vente.

Rapporten «Fremtidig regjeringskvartal» ble overlevert kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) mandag formiddag. Oppdragsansvarlig Dovre Group og Transportøkonomisk institutt har gått gjennom og kvalitetssikret konseptutvalgets utredning fra juni 2013. Konklusjonen er at dette er anbefalinger basert på grundige og relevante analyser:

– Vi støtter utredningen på de fleste punkter, sa Stein Berntsen i Dovre Group på framleggelsen mandag.

Dermed kan regjeringen forberede de første beslutningene om et nytt regjeringskvartal.

– Vi kommer nå til å invitere Oslo kommune, Riksantikvaren og andre relevante fagfolk og instanser til å komme med innspill. Regjeringen tar sikte på å ta det konseptuelle valget før sommeren, altså hvilke tomter man skal velge og hvor mye man skal bygge, sier kommunal- og moderniseringsminister Sanner til NTB.

Dyrere enn antatt

Et av punktene det knytter seg størst spenning til, er riving eller ikke riving av Høyblokka og Y-blokka. Rapporten mandag gir ingen svar her, den anbefaler kun at det tas et valg angående riving eller bevaring.

– Det er for tidlig å si når beslutningen kommer. Dette spørsmålet vil kunne kreve ytterligere vurdering, sier Sanner.

Rapporten slår fast at bevaring av Høyblokka og Y-blokka er mulig, men at den samfunnsøkonomiske kostnaden ved bevaring trolig er høyere enn antatt.

Eventuell bevaring gir i tillegg utfordringer for samlokalisering over lang tid. Kvalitetssikrerne påpeker at det ikke er faglig grunnlag for å veie verneverdi opp mot kostnader og tiltakets øvrige mål.

Nestleder Bård Vegar Solhjell i SV ber regjeringen bevare Høyblokka i det nye regjeringskvartalet.

– Høyblokka er en bygning med stor kulturhistorisk verdi, og som er utsmykket av flere av våre ledende kunstnere. Den må bevares for ettertiden, sier Solhjell.

Mer plass

Kvalitetssikringsrapporten anbefaler i likhet med konseptvalgutredningen at regjeringskvartalet legges mellom Akersgata og Møllergata, med mulighet for utvidelse nordøstover mot Hammersborg. Kvalitetssikrerne anbefaler imidlertid en mer konsentrert utbygging i det eksisterende regjeringskvartalet, så det blir plass til utvidelse i framtiden. Det kan være fristillelse av tomteareal eller mulighet for å bygge mer i høyden.

I anbefalingen ligger en oppfordring til å avklare om byggene skal være foregangsprosjekter innen arkitektur, materialvalg, fleksibilitet og miljøløsninger og selvsagt nødvendig sikkerhetsnivå. Det må også vurderes andel åpne kontorlandskap og cellekontorer og eventuell underdekning av arbeidsplasser. Alt dette er valg regjeringen ennå ikke kan sette dato på:

– Dette er vanskelige avveininger mellom for eksempel vernehensyn, kostnader, og praktiske løsninger. Det blir til sjuende og sist en politisk avveining mellom hensynene som skal ivaretas, sier Sanner.

Han sier regjeringen vil være tydelige på at dette er bygg som skal stå i generasjoner. Sanner antyder at byggestart kan skje i 2020 og at kvartalet kanskje står ferdig rundt 2024, men at det er mange usikre faktorer som gjør dette vanskelig å tidfeste. (©NTB)

Stikkord: