Conpot

Nytt rekordresultat i AF Gruppen

AF Gruppen leverer det beste kvartals- og årsresultatet i selskapets historie. God drift og motiverte medarbeidere gir et godt utgangspunkt for lønnsom vekst

AF Gruppen hadde en omsetning i 4. kvartal på MNOK 2 508 (2 709) og et resultat før skatt på MNOK 213 (116). Resultatmarginen var 8,5 % (4,3 %). Omsetningen for 2013 var på MNOK 10 127 (9 830) og foreløpig resultat før skatt var MNOK 580 (318). Resultatmarginen for 2013 var 5,7 % (3,2%).

AF Gruppen hadde pr. 31.12 en samlet ordrereserve på MNOK 10 976 (9 074). Avkastning på gjennomsnittlig investert kapital var 45,7 % (24,8 %). Kontantstrøm fra driften var MNOK 1 015 (194) i 2013.

HMS

AF prioriterer arbeid med HMS høyt og H-verdien for 4. kvartal var 0,9 (2,3). Akkumulert for 2013 var H-verdien 1,4 (1,8). Det samlede sykefraværet for 4. kvartal var 3,5 % (3,6 %).

For 2013 var sykefraværet 3,7 % (3,3 %).

Finansiell situasjon

AF Gruppen har en sterk finansiell posisjon og konsernet hadde pr. 31.12.13 netto rentebærende fordringer på MNOK751 (204). For 2013 er det foreløpig foreslått et utbytte på NOK 6,00 (4,50) pr. aksje.

AF Gruppen gjennomførte i november 2013 en medarbeidertilfredshetsundersøkelse som viser at de ansatte trives svært godt, har høy arbeidsglede og er stolte av å jobbe i AF Gruppen.

– AF Gruppen leverte det beste kvartals- og årsresultatet i selskapets historie. Vi har medarbeidere som trives svært godt og som er opptatt av å prestere også fremover. Sammen med tydelig ledelse og god prosjekt- og risikostyring, gir dette konkurransekraft og et godt utgangspunkt for videre lønnsom vekst, sier Pål Egil Rønn, konsernsjef i AF Gruppen.

Stikkord: