Conpot

900 000 medlemmer i Norske Boligbyggelag

I 2013 fikk boligbyggelagene i Norge over 50 000 nye medlemmer. Totalt har medlemsmassen økt til i overkant av 900 000 medlemmer

– Dette er fantastiske tall og veldig motiverende. Nå kan vi trygt si at boligbyggelagene er en folkebevegelse, sier Thor Eek, adm. direktør i Norske Boligbyggelag (NBBL).

Det er andre året på rad at boligbyggelagene får over 50 000 nye medlemmer.  Høye boligpriser og det at flere og flere ser verdien av forkjøpsrett og ansiennitet i boligbyggelaget, er viktige grunner for medlemstilstrømningen.

Ung medlemsvekst

I Trondheim og Omegn boligbyggelag (TOBB) er en tredjedel av Trondheims befolkning medlemmer. Med nesten 6 prosents medlemsvekst i fjor, har TOBB nå i underkant av 54 000 medlemmer. Adm. direktør Torbjørn Sotberg sier at de fleste nye medlemmene er under 30 år.

– Det er derfor sannsynlig at medlemsveksten kan forklares ved at flere nå ser fordelen av å være TOBB-medlem for å sikre seg tilgang til en leilighet i et krevende boligmarked, sier adm.dir. Torbjørn Sotberg i TOBB.

OBOS, landets desidert største boligbyggelag, fikk over 21 000 nye medlemmer i fjor og har nå nærmere 329 000 medlemmer.  Nær halvparten av Oslos innbyggere er medlem i OBOS, som også har mange medlemmer fra andre steder i Norge.

Thor Eek i NBBL, sier han er glad for å lede en organisasjon hvor så mange ser nytten av et medlemskap.

Medlemskap gjør det enklere for unge å komme inn på boligmarkedet

– Forkjøpsretten, som er vår største medlemsfordel, er et attraktivt gode for unge på boligjakt. Derfor er jeg glad for at boligbyggelag over hele Norge kan hjelpe både ungdom og andre medlemmer å skaffe seg bolig ved å bruke medlemskapet.

NBBLs 48 boligbyggelag har bygget og forvaltet boliger i Norge i over 80 år. I 2014 har boligbyggelagene passert 900 000 medlemmer, som betyr at Norske Boligbyggelag har gått forbi LO i størrelse. Boligbyggelagene forvalter 440 000 boliger i nærmere 10 000 boligselskaper.

Her er en oversikt over antall medlemmer fordelt per boligbyggelag

Oversikt over de største medlemsorganisasjonene i Norge:

  1. Norges Idrettsforbund                       2 112 000
  2. Coop                                                       1 300 000
  3. Norske Boligbyggelag (NBBL)            900 000
  4. Landsorganisasjonen (LO)                  880 000
  5. Norges Automobilforbund (NAF)      520 000

(Kilde: Informasjon på nettsiden til organisasjonene).

Stikkord: