Conpot

Omsetningsrekord for Veidekke

Veidekkes omsetning endte i 2013 på rekordhøye 21,1 milliarder kroner.

Selskapet fikk et resultat før skatt på 776 millioner kroner i 2013, mot 680 millioner kroner året før. For fjerde kvartal ble resultatet før skatt på 336 millioner kroner, mot 292,2 millioner i samme kvartal 2012.

– Vi har hatt god drift og resultatframgang i alle segmenter, i tillegg til at vi har økt ordrebeholdningen og har en god kontantstrøm, sier konsernsjef Arne Giske.

Konsernets driftsresultat (EBIT) endte i fjerde kvartal på 354,6 millioner kroner, mot 396,2 millioner samme kvartal i 2012. Driftsresultatet sett 2013 under ett endte på 691,7 millioner kroner. Året før var tallet 645 millioner.

I 2013 passerte konsernets årsomsetning for første gang 21 milliarder kroner; det endte på 21,1 milliarder. I 2012 var omsetningen på 20,45 milliarder kroner. Omsetningen i fjerde kvartal var på 6,1 milliarder kroner, mot 5,5 milliarder samme kvartal året før.

Ved utgangen av kvartalet var selskapets ordrereserve på 18,2 milliarder kroner mot 16,5 milliarder kroner ved utløpet av samme kvartal året før.

Fakta om Veidekkes resultat

* Resultat før skatt: 336 millioner kroner (292 millioner kroner)

* Driftsresultat: 354,6 millioner kroner (396,2 millioner kroner)

* Omsetning: 6,1 milliarder kroner (5,5 milliarder kroner)

Nøkkeltall fra Veidekkes årsresultat for 2013 (tall for 2012 i parentes):

* Resultat før skatt: 776 millioner kroner (680 millioner kroner)

* Driftsresultat: 691,7 millioner kroner (645 millioner kroner)

* Omsetning: 21,1 milliarder kroner (20,4 milliarder kroner) (©NTB)

Stikkord: