Conpot

Kraftig nedgang i boligsalget

Salget av nye boliger ligger 40 prosent under nivået for 2013, viser nye tall. Tendensen bekymrer Boligprodusentenes Forening.

Tall fra foreningen viser at både salg og igangsettingen av boliger i januar 2014 falt kraftig sammenlignet med januar 2013. Salget av nye boliger ligger 40 prosent under nivået for 2013, mens igangsettingen i januar 2014 ligger 37 prosent lavere sammenlignet med januar 2013.

– Tendensen bekymrer oss, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening, som hadde håpet på bedre tall på starten av året.

– Salgsnedgangen i januar 2014 mot januar 2013 rammer alle byggtyper, mens for igangsettingen holder eneboliger seg stabilt på nivå med fjoråret. Leiligheter og småhus faller kraftig, sier Jæger.

Nedgangen er å spore i de fleste fylker, men det er Oslo som rammes kraftigst av salgsnedgangen. (©NTB)

Stikkord: