Conpot

Investerer 15 milliarder i nordnorske veier

Statens vegvesen vil den kommende fireårsperioden bruke mer enn dobbelt så mange penger på riksveiene i Nord-Norge som i den forrige fireårsperioden.

Statens vegvesens handlingsprogram for 2014-2017 ble lagt fram torsdag. Der er det bestemt at det skal investeres 15 milliarder kroner på riksveiene i Nord-Norge. Det er mer enn en dobling fra forrige fireårsplan. Mellom 2010-2013 ble det satt av 6,6 milliarder til samme formål.

Tunnelsikring

– Med dette har vi rom for å ta fatt på tunnelsikring og enkelte større vedlikeholdsoppgaver. Det vil fortsatt være et betydelig etterslep når det gjelder vedlikehold på riksveiene i Nord-Norge, men med denne økte innsatsen skal det være mulig å stanse forfallet, sier regionveisjef Torbjørn Naimak i Vegvesenet.

Totalt skal det brukes 147 milliarder kroner på riksveinettet i Norge i den kommende perioden. (©NTB)

Stikkord: