Conpot

Rekordstor milliardkontrakt på vei i Vestfold

Onsdag ettermiddag undertegnet Skanska det som er en av Norges største veikontrakter noen sinne med Statens vegvesen. Entreprenøren skal bygge en firefelts motorvei på E18-parsellen Bommestad – Sky i Larvik.

Med en kontraktsverdi på kr. 1.568 mrd. er Skanska nå den desidert største aktøren på anlegg i Vestfold fylke.

Med den nye kontrakten bygger Skanska til sammen 33.5 kilometer vei og bane i Vestfold til en verdi av hele 5.5 milliarder kroner. Etter å ha satt rekord med størst masseuttak knyttet til tunnelbygging i Norge i 2013, holder selskapet trykket oppe også i 2014. Ser man bort fra OPS-prosjekter, er Bommestad-Sky den historisk sett en av de største veikontraktene som er inngått i Norge. Med dette har Skanska nå størst kontraktsportefølje på anlegg i Vestfold.

5.5 milliarder bare i Vestfold fylke

Godt og vel 50 prosent av Skanskas totale anleggsvirksomhet i Norge i 2013 og 2014 foregår i Vestfold. Så vidt Skanska kjenner til har det aldri tidligere vært bygget så mange samferdselsmeter totalt i fylket samtidig. Bygging av firefelts motorvei utgjør vel 16.2 km. av Skanskas anleggsvirksomhet i Vestfold. Til sammenligning viser tall fra Statens vegvesen at det i 2012 totalt ble bygget 11 km. firefelts motorvei i Norge.

I følge Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk (NFF) sin årlige tunnelstatistikk tok Skanska ut ca. 1.14 millioner faste kubikkmeter tunnelmasser i 2013. Skanskas aktivitet for Jernbaneverket i Vestfold utgjorde det meste av dette volumet.

Kortere reisetid og økt kapasitet

Bak den enorme aktiviteten på anleggssiden ligger et utstrakt globalt samarbeid innen Skanska-familien: Til sammen sørger Skanska i Norge, Sverige, Tsjekkia og Polen, samt det Vestfoldbaserte datterselskapet Marthinsen & Duvholt, for at disse strekningene blir bygget.

Skanskas banearbeider er en del av utbyggingen av InterCity-nettet. Når dette står ferdig vil de reisende, i følge Jernbaneverket, høste goder i form av blant annet kortere reisetid, økt punktlighet og flere togavganger. Reisetiden med tog mellom Oslo og Tønsberg vil reduseres fra 1 time og 28 minutter til 1 time. Også bilistene vil høste goder i form av en betraktelig kapasitetsøkning når nye E18 står ferdig. I tillegg vil sammenhengende midtdelere gjennom Vestfold fylke sørge for en vesentlig sikrere vei på en hittil svært ulykkesbelastet veistrekning.

Stikkord: