Conpot
  • Bildearkiv bygg anlegg byggeplass

Organisert kriminalitet overtar norske byggeplasser

Bygg- og anleggsbransjen ber om hjelp fra politiet, Nav, Arbeidstilsynet, samt skatt- og tolletatene for å bekjempe organisert kriminalitet i næringen, skriver VG.

Byggenæringen anslår at det årlig brukes 64 milliarder kroner i Norge til oppussing og 280 milliarder kroner til andre offentlige og private byggeprosjekter.

– Veksten i dette markedet går til de useriøse aktørene som driver med svart arbeid og sosial dumping, fastslår administrerende direktør i BNL, Byggenæringens Landsforening, Jon Sandnes overfor VG.

Sammen med direktør Kristine Beitland i Næringslivets Sikkerhetsråd er han opptatt av at kampen mot organisert arbeidsmarkedskriminalitet er et felles ansvar.

– Kampen mot organisert arbeidsmarkedskriminalitet er samfunnets store utfordring og er en alvorlig trussel mot våre samfunnsverdier, sier Beitland.

Hun kaller utviklingen hvor kriminelle aktører, ofte fra utlandet, presser de seriøse ut av bransjen som skremmende.

– Kriminelle aktører tilbyr tjenester til langt lavere pris fordi de ikke betaler skatt- og avgifter, driver med falsk fakturering og ikke minst betaler særdeles lave lønninger til mennesker som oppholder seg ulovlig i landet. (©NTB)

Stikkord: