Conpot

Omsetningsvekst i bygg og anlegg

Omsetningen i bygge- og anleggsvirksomheten var på 72 milliarder kroner i 5. termin 2013. Det tilsvarer en økning på 10,5 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, i følge SSB.no.

Den største næringshovedgruppen, oppføring av bygninger, omsatte for 28 milliarder kroner i 5. termin 2013, som utjgør en økning på 9,3 prosent. Omsetningen i anleggsvirksomheten gikk opp 17,7 prosent, mens spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet hadde en vekst på 9,8 prosent.

På fylkesnivå var det bygge- og anleggsbedriftene i Vestfold som hadde den største omsetningsveksten i 5. termin 2013, med 15,4 prosent, etterfulgt av Oslo med 14,0 prosent.

Ser man på perioden januar-oktober 2013, var omsetningen 6,1 prosent høyere enn i tilsvarende periode i 2012.

All omsetning i denne sammenheng er eksklusive merverdiavgift.

Les mer på SSB

 

Omsetningsstatistikk for bygge- og anleggsvirksomhet, etter næring1

Omsetning (mill. kr)

Endring i prosent

 

5. termin 2013

5. termin 2012

5. termin 2012 – 5. termin 2013

Hittil i år sammenlignet med samme periode i fjor (prosent)

 
I alt

72 238,8

65 356,5

10,5

6,1

 
41.2 Oppføring av bygninger3

27 943,2

25 572,4

9,3

6,3

 
42.1 Bygging av veier og jernbaner

6 139,2

5 134,0

19,6

9,3

 
42.2 Bygging av vann- og kloakkanlegg, og anlegg for elektrisitet og telekommunikasjon

1 896,3

1 715,7

10,5

6,4

 
42.9 Bygging av andre anlegg

1 133,2

939,4

20,6

6,7

 
43.1 Riving og grunnarbeid

9 367,0

7 961,8

17,6

7,3

 
43.2 Elektrisk installasjonsarbeid, VVS-arbeid og annet installasjonsarbeid

15 416,1

14 413,0

7,0

5,1

 
43.3 Ferdiggjøring av bygninger

3 971,7

3 768,3

5,4

3,8

 
43.9 Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet

6 372,1

5 851,9

8,9

5,1

 
1Omsetning eksklusiv merverdiavgift.  
2Detaljert data etter 5-siffer-nace finnes i tabell nr. 09347 i statistikkbanken.  
3Boligbyggelag, og utvikling og salg av egen fast eiendom ellers, er ikke med i tallene.
Næringsgruppe2  

Stikkord: