Conpot

Rask hovedvei mellom øst og vest kan gi milliardgevinst

En rask, rett og kort hovedvei mellom Østlandet og Vestlandet kan gi en samfunnsøkonomisk bruttogevinst på nær 65 milliarder kroner over 40 år. Det viser en ny rapport.

I rapporten, som er utarbeidet av Oslo Economics på oppdrag fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV), blir Stortingets foreløpige valg, E16 over Filefjell, plassert helt nede på tredjeplass, skriver Aftenposten.

Oslo Economics anbefaler istedenfor å bygge en ny hovedvei på riksvei 52 over Hemsedalsfjellet. På andreplass kommer E134 over Haukelifjell. Bak Stortingets Filefjell-alternativ kommer riksvei 7 over Hardangervidda og riksvei 50 Hol-Aurland.

Bør satse på én hovedtrasé

Rapporten legges fram denne uken på Den nasjonale veikonferansen i Bergen, som OFV arrangerer. Den slår fast at det å velge den raskeste, retteste og korteste veitraseen – en trasé med motorveihastighet – er det samfunnsøkonomisk mest lønnsomme.

Den samfunnsøkonomiske bruttogevinsten på 64,6 milliarder kroner inkluderer verdien av spart tid, lavere ressursforbruk, lavere karbonutslipp og færre ulykker.

– Rapporten viser med tydelighet det OFV har hevdet lenge: At nasjonal transportpolitikk bør satse på én hovedtrasé mellom øst og vest, og kanalisere mest mulig investeringsmidler til denne og bygge ut fra byregionene, sier Vilrid Femoen, næringspolitisk direktør i OFV til NA24.

Overrasket samferdselsminister

Overfor Aftenposten uttrykker samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) overraskelse over at beregningene faller så dårlig ut for politikernes favoritt, og spesielt over at riksvei 52 kommer så fordelaktig ut.

– Vi hører mer om andre strekninger, som E 134. Men det er viktig at det dokumenteres lønnsomhet ved alle fem traseer. Og vi kan ikke ha det slik det er i dag, sier han.

Solvik-Olsen mener også at spørsmålet også dreier seg om man skal arbeide på flere strekninger samtidig, eller ta én skikkelig.

Samferdselsministeren har bedt Statens vegvesen om å starte utredning av hovedforbindelse øst-vest, og tør ikke spå om når et valg kan tas. Utredningen skal komme til høsten. (©NTB)

Stikkord: