Conpot

Avgiftsøkningen

Fra nyåret kom en avgiftsøkning i dieselavgiften på hele 81 øre per liter. Dette er mye diskutert i bransjen, og skaper en usikkerhet og utrygghet, vi burde vært for uten.

– Resultatet er mindre vei for pengene, og var ikke det MEF hadde forventet av partiene FrP og Høyre, sier Arnstein Repstad, styreleder i MEF.

Samferdselsministeren beklager i sitt foredrag på Anleggsdagene at drivstoffprisene, mer spesifikt dieselavgiften, er økt med virkning fra 1. januar.

Han innleder dette med en nokså dårlig, men for så vidt riktig, forklaring. At Høyre og FrP er i mindretallsregjering, og her ikke hadde noen mulighet til å påvirke resultatet av denne beslutningen. Han lover imidlertid at begge de regjerende partiene gjerne skulle sett mineraloljeavgiften hadde forblitt urørt.

Miljøpolitikk

Årsaken til at flertallet på stortinget er for denne økningen, kan forklares med miljøpolitikk. Flertallets logikk forklares med noe så banalt som at sjåførene blir lettere på foten når avgiftene øker, noe Ketil Solvik-Olsen har lite tro på.

Resultatet

Samferdselsministeren fortsetter med å forklare at for anleggsbransjen vil de kunne oppleve dårligere resultat på allerede inngåtte avtaler. Men fortsetter med at denne økningen vil bli priset inn i fremtidige prosjekter, altså så kommer staten på sikt på å sitte igjen med store deler av kostnaden knyttet til sine prosjekter. Vei kommer altså til å koste mer som direkte konsekvens.

Dette skaper også en usikkerhet og belastning i bransjen som er unødvendig.

Stikkord: