Conpot

Tidligere Veivesen-topper: For dyre veiprosjekter

To tidligere topper i Veivesenet mener store summer i norske veiprosjekter kunne vært spart og at veier kunne stått klare tidligere dersom mye hadde vært gjort annerledes.

Til Aftenposten sier tidligere prosjektleder Bettina Sandvin og tidligere prosjektdirektør Stein Fyksen at de har vært del av et norsk veibyggingssystem med kostbare svakheter.

De jobber nå begge hos den private prosjektkjempen Faveo og kommer med flere forklaringer på at mye går galt med store, norske veiprosjekter.

De mener blant annet at veibyggingen i Norge kan framstå som lite koordinert og med det de karakteriserer som en håpløst lang planleggingstid.

Prosjektene forsinkes dessuten av politiske prosesser, stadige omkamper og spill rundt ulike motstridende interesser, mener de. Dessuten mangler Veivesenet disiplin på egne og eksterne frister.

Faveo har en rekke syn på hvordan veibygging i Norge bør foregå. Den mener blant annet at de 25 interesseorganisasjonene som med hjemmel i loven kan komme med innsigelser, må gjøre det på et «riktig» tidspunkt i prosessen. Når de lander på en avgjørelse, må de stå ved den.

De to mener også at ett veiutbyggingsselskap må få ansvaret for alle de største utbyggingsprosjektene, ikke bare ett og ett av dem. Dette selskapet må dessuten ha nok penger, og en del av vei- og bilavgiftene må øremerkes finansiering av drift, vedlikehold og bygging av nye veier. Selskapet må dessuten få ta opp lån med statsgarantier.

Selskapet bør dessuten ha ansvar for hele planleggingsprosessen, inkludert myndighet til å ta avgjørende beslutninger, og alle prosjekteringer bør settes ut til private aktører. (©NTB)

Stikkord: