Conpot
  • Comfort 40 år

40 års jubileum

Det startet som en interesseforening i 1974 med 20 rørleggerbedrifter på Østlandet, og har utviklet seg til en landsdekkende rørleggerkjede. Comfort har nå over 100 selvstendige medlemsbedrifter og 1000 rørleggere i produksjon

Comfort utgjør i dag en av de største rørleggerkjedene i landet, med en totalomsetning på nærmere 1,8 milliarder.

Rørleggerkjeden Comfort har medlemsbedrifter fra Kristiansand i Sør til Kirkenes i Nord og hoved omsetningen kommer fra rørleggeri både inne privat- og bedriftsmarkedet. Geografisk spredning har vært viktig i den strategiske utviklingen av Comfort-kjeden. Alle Comfort-bedrifter  er forankret i nærmiljøet med god kunnskap om de lokale forholdene.

Comfort satser på kompetanse

Rørleggerfaget har utviklet seg til kanskje å bli det mest kompetansekrevende håndverket og Comfort har høye ambisjoner om kvalitet som leveres både gjeldende installasjon og produkt. Rørleggeriet spenner seg fra store sprinkelanlegg til enkle serviceoppdrag, så spennvidden på fagområdet er stort og det er strenge krav som stilles til VVS bransjen. Comfort er garantist for alt som installeres og selges i markedet, og må til enhver tid forholde seg til krav om godkjenninger. Byggevare og flisbutikker har eksempelvis ikke fagkompetansen, montering med kvalifiserte rørleggere eller kunnskap om trygge systeminstallasjoner.

Jubileumsåret startet med et stort teknisk seminar på Hurdalssjøen som  samlet over 100 prosjektledere, baser og rørlegger fra medlemsbedriftene.

Rørleggerkjede med butikk

I mai 1975 ble Comforts første butikk åpnet av F. Jørgensen i Halden som fortsatt drives i beste velgående, og dette var startskuddet for alle Comfort-butikkene som etter hvert skulle se dagens lys. Comforts butikker representerer faghandelen innen VVS og kjernen i rørleggerkjedens tilbud er å gi alle kunder en helhetsløsning både når det gjelder produkt og installasjon.

Bursdag hele året

Fra mandag og i tre dager fremover skal kjeden feire seg selv med fagdag og messe sammen med samarbeidspartnere. Tirsdag kveld blir det festmiddag med rød løper og sprudlende i glasset og mange overraskelser for de tilstedeværende. Comfort-kjeden er stolte av å være den eldste rørleggerkjeden i landet og kommer til å styrke og befeste sin posisjon i fremtiden med stor satsning på faghandel og kompetanse.

Stikkord: