Conpot

Tinghushaven står klar i 2015

Tinghushaven vil bli et tidsriktig og moderne boligbygg med god miljøstandard. Avtalen mellom GE Tinghushaven AS og NCC Construction ved OKK Entreprenør i Drammen er på 73 millioner kroner.

– Boligbygg er blant våre satsingsområder. Tinghushaven passer godt sammen med våre øvrige prosjekter og opparbeidede kompetanse innen boligbygging, sier distriktssjef Stig Berg i OKK Entreprenør.

Bak prosjektet Tinghushaven står eiendomsutvikler og utbygger Glitre Eiendom AS. Selskapet er etablert i Drammen og har flere spennende prosjekter under utvikling. Det er solgt 26 leiligheter og rammetillatelse foreligger. Glitre Eiendom AS ser frem til å samarbeide med OKK Entreprenør, som har god lokal kjennskap fra flere tilsvarende prosjekter.

Tinghushaven skal inneholde 38 leiligheter med underliggende parkeringskjeller med automatisk parkeringssystem. Ut mot Engene blir alle terrasser skjermet mot støy på en måte som vil gi særpreg og et moderne fasadeuttrykk.

Prosjektet skal bygges i et område med utfordrende grunnforhold. OKK, som har bygget mye i Drammen, har god erfaring med denne type grunnforhold.

Byggherre og OKK Entreprenør har etablert en samarbeidsavtale for at begge parter kan påvirke prosjektet med sin kompetanse. OKK er meget glad for denne kontrakten og ser frem til å samarbeide med byggherren om prosjektet.

Prosjektet ferdigstilles i juni 2015

Stikkord: