Conpot

Vurdér utskifting framfor reparasjon

Takvinduer er ikke hva det en gang var. Tidligere ble de brukt til å få et rom godkjent som oppholdsrom. I dag er det behov for lys, luft, utsikt og høy bokomfort.

Over 70 år med en rivende utvikling av takvinduer har ført fram til dagens høye kvalitet. Dersom kunden har behov for reparasjon av takvinduer kan det ofte være gunstigere å skifte til nytt. Både for kunden og håndverkeren.

Ved første blikk er et takvindu et takvindu. Men når du ser på detaljene, ser du at teknologien Velux takvinduer bygger på er utviklet jevnt og trutt, men også i noen markerte generasjonsskifter. Det siste store generasjonsskiftet skjedde for to år siden.

I mer enn 50 år har de ytre karmmålene på Velux takvinduer vært uendret. Det er derfor svært enkelt å bytte et eldre takvindu med et nytt i stedet for å flikke på det gamle. Utviklingen har vært så stor at å flikke på et gammelt vindu raskt kan bli en forsømmelse overfor kunden. Plikten til å gi kunden faglige råd, bør også innbefatte utskifting som en aktuell mulighet.

Behovene for komfort og bruk av loftsrommene har endret seg gjennom de siste tiårene. Nå skal det være mye lys og gjerne utsikt. I stedet for å flikke på et lite takvindu, kan det derfor være aktuelt å ikke bare skifte et vindu, men å utvide antallet takvinduer i tråd med dagens behov.

– I dag er det etterspørsel etter større takvinduer, sammenkobling av flere takvinduer og montering av takvinduer på flere steder i loftsrommet. Vi har mange gode eksempler på at mørke loftsrom med kanskje et lite takvindu har blitt en oase av lys og luft når helheten har blitt vurdert på nytt, sier direktør Torgeir Øverås i Velux Norge AS.

Dagens takvinduer tilfører boligen lys og varme samtidig som de har fått høyere u-verdier. Totalen gir et godt energiregnskap.

Dagens takvinduer har nye foringer med plass til mer isolasjon og bedre vindtetting. Det er derfor viktig å erstatte hele innbyggingen sammen med takvinduet.

– Det kan være god energiøkonomi å skifte ut det lille takvinduet med to, tre eller flere takvinduer. Riktig plassert kan beboerne spare både oppvarming ved å utnytte solvarmen og gjøre ventilasjonen effektiv. Samtidig får de utsyn og en betydelig heving av bokvaliteten, påpeker Øverås, og legger til at det nå er ti års garanti på nye takvinduer.

Med to eller flere vinduer ved siden av hverandre eller over hverandre, bruk av lavtbyggende hjelpesperrer og topphengslede takvinduer vil opplevelsen av rommet bli en helt annen. Samtidig øker takhøyden og boarealet.

Elektriske og soldrevne takvinduer leveres også komplett med de samme yttermålene som manuelle takvinduer.

Stikkord: