Conpot
  • pris eiendom Stein Drogseth

Prisoppgang i januar

Prisstatistikk fra GARANTI Eiendomsmegling viser at prisene på omsatte borettslagsleiligheter gikk opp med 1,4 prosent i januar.

Prisene på borettslagsleiligheter er 1,4 prosent høyere i januar 2014 sammenlignet med desember 2013. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for borettslagsleiligheter var i januar 2014 på 28 164 kroner, mens det tilsvarende tallet i desember 2013 var på 27 770 kroner.

I løpet av de siste 12 månedene har prisene steget med 2,5 prosent. For 12 måneder siden var gjennomsnittlig kvadratmeterpris på borettslagsleiligheter 27 472 kroner.

– Prisveksten i januar viser at boligmarkedet fungerer som det skal. I siste halvdel av 2013 var markedet noe turbulent, det er derfor betryggende å se denne utviklingen. Vi er fortsatt optimistiske med tanke på 2014. Vi tror på en jevn og moderat prisøkning dette året, sier administrerende direktør Stein Drogseth i GARANTI Eiendomsmegling.

Flere bud og budgivere per bolig

Sammenlignet med forrige måned steg antall bud denne måneden. I januar 2014 er det i snitt 5,2 bud per borettslagsbolig. Dette er en oppgang på 1,4 bud fra desember 2013, og en oppgang på 0,7 bud sammenlignet med samme tidsrom i fjor. Antall budgivere per bolig er 2,0 i januar 2014. Dette er en oppgang på 0,3 budgivere fra forrige måned, og en nedgang på 0,2 budgivere sammenlignet med samme tidsrom i fjor.

– Oppgangen i antall bud og budgivere viser at temperaturen i markedet har steget siden slutten av fjoråret. Flere boligkjøpere er nå med lenger i budrundene enn det som var tilfellet for bare en måned siden. Vi solgte også flere boliger i januar i år enn i januar de to siste årene, og tilgangen på oppdrag er høyere enn på flere år, sier Drogseth.

Stikkord: