– Skuff vekk snøen før det oppstår farlige situasjoner. Et tak som raser sammen kan gi svært alvorlige konsekvenser. I verste fall kan menneskeliv gå tapt, sier seniorrådgiver Thomas Nilsen i KLP Skadeforsikring AS.

For deg som eier hus eller hytte betyr dette at du må passe på å fjerne snø fra tak, takrenner, vegger, verandaer og terrasser jevnlig. Dersom snøtyngde ut over det normale forårsaker skader på personer og bygninger, kan huseieren holdes ansvarlig.

Eieren har noen plikter som må oppfylles for å få full erstatning etter en skade:
– Lar du den tunge snøen bli liggende på taket for lenge, kan du få redusert erstatning fra forsikringsselskapet, sier Nilsen.

Han minner om at når det blir mildvær og regn på senvinteren, blir snøen på taket ekstra tung.

Regler for snøtyngde

Plan- og bygningsloven gir retningslinjer for hvor stor belastning et tak skal tåle. Anslagene varierer etter når bygget er oppført. Nilsen gjør oppmerksom på at hver og en må sette seg inn i hvilken snøtyngde eget tak er beregnet til å tåle:

– Eiere av hus oppført før 1979 må være spesielt oppmerksomme, da disse takene er utsatt for skade ved en snødybde på om lag 50 cm tørr snø eller 40 cm våt snø. Nyere hus tåler naturlig nok mer, men når snødybden begynner å nærme seg en meter, er det uansett på tide å finne frem snøskuffa, sier Nilsen

Tips for snøtunge tak:

  1. Fjern snøen jevnt på begge sider av mønet. Skjevbelastning kan skade takkonstruksjonen.
  2. La de nederste 10-20 cm med snø ligge igjen når du måker. Da unngår du å skade takbelegget med snøskuffen
  3. Rensk opp i takrennene om høsten. Tette takrenner kan føre til store vannskader på taket når snøen smelter. Selv små lekkasjer kan føre til mugg og råte.
  4. Husk å sette opp fysiske sperrer nedenfor taket når du rydder det for snø og is.

Leave a comment