Conpot

Organisasjonsendringer i Volvo Norge

Volvo Norge gjør en organisasjonsmessig endring fra 1. februar for å optimalisere sin organisasjon og få enda mer fokus på prioriterte områder.

Roy Hagen, 54 år, overtar den viktige Direct Sales-avdelingen (storkunde avdeling), mens Waldemar  Andre Christensen, 39 år, går inn i rollen som Commercial Trucks Manager etter nettopp Roy Hagen.

Waldemar Andre Christensen kom til Volvo Norge som produktsjef i januar 2011. På høsten samme år overtok han stillingen som salgssjef og avdelingsleder i Direct Sales. Waldemar er gift, har to barn og bor på Bekkestua. Fritiden bruker han helst på familie, venner og skiaktiviteter. Waldemar er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har tatt grunnfag juridikum (Universitetet i Bergen ), samt grunnfag entreprenørskap (Universitetet i Oslo).

Roy Hagen overtar stillingen som avdelingsleder og salgssjef på storkundeavdelingen Direct Sales, en avdeling som blir viktigere og viktigere for å lykkes i markedet. Til avdelingens ansvarsområde inngår en liste av store transportaktører i markedet og avdelingen står for en meget stor andel av Volvos salg av lastebiler i Norge.

–       Skal vi nå målet om å befeste stillingen som markedsleder i Norge må vi lykkes fullt ut med satsingen på Direct Sales, kommenterer administrerende direktør Erik Engelien.

Roy Hagen tar over en avdeling med ansvar med 3 ansatte som står for en omsetning av flere hundre lastebiler i året. Roy har lang fartstid i bransjen og kom til Volvo Norge i september 1997, hvor han også da overtok stillingen som sjef for Direct Sales. Han kom da fra stillingen som daglig leder i Palfinger Norge. Roy startet yrkeskarrieren som bilmekaniker før han i 25 år jobbet for Palfinger med salg og markedsføring av kraner og hydraulisk løfteutstyr. En periode på noen år var han også lastebilselger. Roy bor på Nordstrand, er gift og har to voksne barn og ett barnebarn. Fritiden bruker han helst med familien på hytta på Beitostølen.

Stikkord: